Ooit kom je op een punt in je leven,
     dat je je realiseert wat belangrijk voor je is,
          wie niet meer belangrijk voor je is…
               wat niet belangrijk voor je was…
                    en wat altijd belangrijk voor je zal zijn…!

Ooit kom je op een punt in je leven,
dat je je realiseert wat belangrijk voor je is,
wie niet meer belangrijk voor je is…
wat niet belangrijk voor je was…
en wat altijd belangrijk voor je zal zijn…!

Lectuur & Mijmeringen

Burn-out

Een stuk uit Nadine's eigen levensverhaal

Depressie

Een klare en vernieuwende kijk

Hooggevoeligheid

Nadine deelt inzichten uit eigen ervaring

De wond van de 
vrouwelijke seksualiteit

Menopauze bij de vrouw

Andropauze bij de man

Burn-out

Ik wil graag een stuk van mijn eigen levensverhaal hierbij delen...
Ik heb twee keer wat men noemt een burn-out ervaren. Wat is een burn-out?

Het woord zegt het al, het betekent: 'opgebrand', de benzine is op, de accu is leeg…
En, wat nu? Opladen, bijtanken en weer verder gaan? Is dat een oplossing? Dat deed ik bij mijn eerste burn-out.
Het gevolg was, dat ik enige jaren later een tweede burn-out kreeg. En die was catastrofaal!
Ik moest dus iets anders doen, als zorgen dat ik zo snel mogelijk weer op de been was, om weer mee te kunnen draaien in de maatschappij.
Nu was het zo, dat toen ik voor de tweede keer op de bodem terecht kwam – want zo voelde het – ik een andere weg op moest... als de eerste keer.

Bij de eerste keer heb ik de reguliere weg bewandeld, zoals de reguliere geestelijke geneeskunde.


Bij de tweede burn-out ging ik een andere weg op. De reguliere weg had ik al eerder bewandeld, ik had indertijd uitgerust maar niets geleerd. Want nu was het weer zover, en nog ernstiger als de eerste keer. Nu kon ik in werkelijk helemaal niets meer, als alleen slapen en huilen. Ik zat nóg dieper op de bodem.


Het duurde maanden, eer ik een begin had gemaakt met de acceptatie van de situatie, dat ik voorlopig aan werken niet moest denken, dat ik dat nu los kon laten. En dat ik kon gaan beginnen met uitzoeken wie ik werkelijk was, en wat ik werkelijk wilde. Ik kon gaan ophouden 'aardig gevonden te willen worden', en anderen steeds een plezier te willen doen. Ik werd 'uitgenodigd' om mijzelf nu voldoende aardig te vinden, en mijzelf nou eens op de 'to do' lijst te zetten...


Mijn burn-out was het signaal naar een grotere levensveranderende beweging. Ik kon ook niet meer meedraaien in het maatschappelijk bestel van werken, sociale contacten, feestjes... . De moeheid die ik diep vanbinnen voelde was onbeschrijflijk. Elke cel vanbinnen voelde niet alleen moe maar ook uitgeput aan. Hele dagen slapen. Huilen en slapen. (Straks kom ik nog terug op de symptomen die een burn-out met zich mee kan brengen).Het voordeel van deze situatie, was dat ik mij nu kon gaan richten op mezelf. Allerlei aardse zaken, waarmee ik mij toen wél nog bezig hield, lukten niet meer. Ik zat lichamelijk volledig vast! Wat ik wél kon, was mijn ogen sluiten, en naar binnen gaan. Op reis gaan in mezelf en voelen vanbinnen. Wat kom ik tegen, wie ben ik, wat wil ik… Anderen hebben een mening over mij, of over wat goed is voor mij, maar... wat wil ik nu zelf?


"Als je midden in een burn-out zit, lijkt het,
alsof de zon nooit meer zal schijnen.
Ik voelde mij langs alle kanten mislukt."


Het duurde lang, voordat ik kon zien dat wat er met me gebeurde, in dienst stond van mijn persoonlijke groei. Als je op de bodem zit, is er maar één weg mogelijk, en dat is de weg 'omhoog'! Mijn accu was écht leeg, en ik was niet meer in staat om hem op te laden. De elastiek was heel ver uitgerekt, totdat de rek er écht uit was en de veerkracht volledig verdwenen was.


In geval van een burn-out kunnen allerlei klachten ontstaan, zowel lichamelijk, als energetisch, als geestelijk. Het belangrijkste verschil tussen burn-out en stress is dat, als de oorzaak wordt weggenomen, iemand zich bij stress wel weer vrij snel beter voelt en kan herstellen, terwijl bij burn-out de verschijnselen blijven. Burn-out ontstaat meestal doordat je jarenlang over je grenzen bent gegaan, zonder naar je lichaam te luisteren, dat als je terugkijkt, al lang de signalen heeft opgegeven.


Bij langere (jarenlange) periodes van stress, vooraf, kan het ook vaak jaren duren eer je volledig hersteld bent. Bij mij duurde het anderhalf jaar vooraleer ik van mijn burn-out enigszins hersteld was, en het 'normale' leven terug kon oppakken.

De kenmerken van burn-out:


 • elke dag moe thuis komen en ’s morgens al moe naar het werk vertrekken
 • snel vatbaar voor verkoudheden en griep
 • des-interesse
 • gevoelens van uitputting (geen kracht en energie meer)
 • over- en/of hooggevoeligheid
 • intense vermoeidheid, vermoeidheid bij het opstaan
 • slapeloosheid
 • spierspanningen, spierpijnen, gewrichtspijnen
 • gevoelens van onrust
 • gevoelens van angst
 • vergeetachtigheid
 • hoofdpijn
 • concentratiestoornissen/verminderde concentratie
 • geen zin meer in seks
 • de draad kwijt zijn
 • versnelde hartslag
 • tobben en piekeren
 • hoge bloeddruk
 • moe na een minimale inspanning
 • gevoel van irritatie
 • huilbuien
 • meer roken/drinken (mogelijks ook eten)
 • machteloosheid
 • leeg en verdoofd gevoel / afvlakking
 • geen structuur meer hebben en ook niet kunnen vinden

Welke personen krijgen nu een burn-out? Wie loopt het meeste risico?
Het zijn in ieder geval geen slappelingen die burn-out geraken. Het zijn meestal harde werkers, op wie men altijd een beroep kan doen en die van zichzelf vinden dat ze altijd 'moeten' klaar staan en presteren. Het zijn idealisten, perfectionisten. Ze zijn zeer loyaal en plichtsgetrouw. Ze kunnen niet of nauwelijks grenzen stellen. Het zijn 'gevoelige' mensen!

Andere risicofactoren zijn:

Slechte werksfeer geen zeggenschap over werktempo hoog werktempo, hoge tijdsdruk gemis aan creatieve inbreng, geen eigen inbreng eentonig werk geen plezier in het werk hoeveelheid werk reorganisaties op het werk een verleden met onverwerkte (traumatische) ervaringen zoals relatieproblemen, echtscheiding, overlijden, …

Wat gebeurt er als burn-out toeslaat?

Je bent voortdurend uitgeput, opgebrand, alle energie lijkt opgebruikt, je raakt niet meer uitgeslapen, komt niet tot rust, je ontspant niet meer, of kunt soms de slaap niet meer vatten. Je raakt langzaam maar zeker burn-out-sider, je voelt je bij niets meer echt betrokken, ook niet bij jezelf, je raakt gefrustreerd, je wordt overspoeld door negatieve emoties. Woede, angst en depressie slaan toe. Voor je ogen speelt zich een waar drama af, je wordt gedwongen toe te kijken en de prijs te betalen. In welke zin heb je hiervoor gekozen om midden in dit persoonlijk drama verzeild te geraken? Welke zijn de oorzaken die aan het burn-out-drama ten grondslag liggen? Burn-out weerspiegelt in wezen het ganse menselijke drama, het is de parameter van de wanverhouding tussen wat mensen werkelijk zijn en wat ze doen. In de uiterlijke onvrijheid van elke dag worden mensen ook innerlijk onvrij. Met laat zich meesleuren in het gewoel van het leven, en mist de nodige klaarheid om heel verschillende indrukken te verwerken.

"Onze huidige maatschappij zit midden in een turbulentie,
nervositeit en onrust... Alles moet snel gebeuren.
Voelen mag niet meer... Burn-out en depressie nemen alsmaar meer toe...!"


Als 'mensheid' staan we voor een enorme uitdaging om al deze crisis verschijnselen aan te pakken. Het is een kans tot individuele en collectieve groei, meer dan ooit!
Aanvaarding van datgene wat er is, is dé eerste sleutel om deze situatie van 'zelfvervreemding' aan te pakken.
Ervaar dat in de acceptatie, en het eenvoudig aanwezig zijn in het moment, een groot voordeel schuilt.
Daar, in je innigste in-eigen moment, ligt alles glashelder, doorzichtig voor je. Durf je eigen levensritme nu te grijpen. Realiseer dat je niet kunt vermijden zaken op te geven om met jezelf in het reine te komen, en je eigen plaats te vinden in de wereld waar het 'echt goed' is om te zijn, en op die manier iets van blijvende waarde te creëren. Ontdek je levensvuur, vanuit je standvastigheid in het moment.

"Energie-management en preventie zijn dringend aan de orde,
zowel voor de wereld van de bedrijven als voor het individu."


Het unieke van deze tijd is dat we nu de mogelijkheid krijgen om tot ware zelfkennis door te dringen. Wie zijn we werkelijk? Waar komen we vandaan, wat is het doel en waar gaan we heen? Waarmee zijn wij als collectieve groep bezig? Wat veronderstelt die ambitieuze energie te zijn? Waarom eist ze haar tol? Wanneer gaan we de illusie van status, materieel welzijn, financiële zekerheid... doorprikken?
Burn-out-verschijnselen en gedwongen rust zijn een kans om de helende, transformerende kracht in onszelf te ontdekken.
Doorleef deze periode van opbrandingsverschijnselen alsof je zwanger bent.

Een wedergeboorte word je deelachtig, waarbij vreugdevol aanwezig zijn in liefde voor jezelf, en het collectief (wanneer je weer ruimte hebt), de maatstaf is.
Als ervaringsdeskundige wil ik jou graag zorgvuldig en liefdevol begeleiden bij dit proces...

Wees welkom!


Gegroet,
Nadine

Depressie

Ik voel me vrij mijn thesis met jullie te delen rond het thema depressie... anno 2009.
Dit vanuit het gegeven, dat mijn grootvader zich vele jaren geleden van het leven heeft beroofd (zware depressie)... wat 'een erfelijke belasting' van generatie op generatie heeft gegeven... en mijn vader vele jaren, vaak tijdens de voorjaarsmaanden, heel erg depressief kon zijn. En, waarvan ik met zekerheid wist dat IK -voor mezelf- dit patroon wilde doorbreken, en op zoek ging naar meer zingeving en levenskwaliteit in mijn leven!
Volgend naslagwerk betreft enerzijds mijn studie gericht op de herhaling uit het familiesysteem, en anderzijds ten gronde willen weten, kennen en begrijpen wat er in 'de mens die depressief is' leeft en speelt vanbinnen.

Bij een depressie is je gemoedstoestand gedurende langere tijd droevig, neerslachtig en leeg. Een dip hebben en af en toe eens somber, down of treurig zijn, maakt deel uit van het leven, maar bij een depressie blijft de somberheid aanhouden en is door niets meer te beïnvloeden. Mensen met een depressie hebben nergens meer belangstelling voor en beleven geen plezier meer. Hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Ze missen de energie om nog iets te ondernemen.

Definitie

Dikke Van Daele : 'gedrukte' gemoedstoestand: is wel bedrukte gemoedsstemming (weinig vreugde)…!


Bij een depressie is je gemoedstoestand gedurende langere tijd droevig, neerslachtig en leeg. Een dip hebben en af en toe eens somber, down of treurig zijn, maakt deel uit van het leven, maar bij een depressie blijft de somberheid aanhouden en is door niets meer te beïnvloeden. Mensen met een depressie hebben nergens meer belangstelling voor en beleven geen plezier meer. Hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Ze missen de zingeving in het leven en de energie om nog iets te ondernemen.

Het gaat dan dikwijls van kwaad tot erger: alles wordt uitzichtloos. Er zijn vaak lichamelijke klachten en problemen in de omgang met anderen en de rest van de wereld. Depressie verstoort de dagelijkse activiteiten, het dagelijks functioneren, zowel thuis, op het werk als in de vrije tijd. Zelfmoordgedachten komen vaak voor bij depressie, en mogen nooit zo maar weggewuifd worden, of afgedaan worden als 'aandacht trekken'.
Een depressie heeft geen eenduidige oorzaak. Het is ook niet te voorspellen wie een depressie zal krijgen. Er zijn zowel psychische, als biologische en sociale factoren van invloed op het ontstaan van een depressie (daarover meer, lees verder).
Vlaanderen telt één van de hoogste zelfmoordcijfers van Europa. Nu al is depressie wereldwijd de vierde grootste oorzaak van ziekte en invaliditeit...
Cijfers bewijzen dat veel landgenoten, waaronder ook jongeren, geen uitweg meer zien... 

De twee belangrijkste kenmerken van een depressie zijn:

 1. Een psychopathologische toestand die gekenmerkt wordt door een ziekelijke, sombere, depressieve stemming en/of een gevoel van leegheid en aanhoudende neerslachtigheid, vaak gepaard gaande met geremdheid in denken en in handelen…
 2. Het verlies van interesse en plezier in het dagelijkse leven…. Blokkering van de levensenergie waardoor de drang tot handelen in de omgeving, evenals het enthousiasme en de bezieling waarmee het handelen gepaard gaat, sterk is afgenomen.

De persoon wordt uitgenodigd (om uit de slachtofferrol te stappen), of zelfs gedwongen naar zichzelf te kijken naar wat onafgewerkt is blijven liggen.
Een toevoeging op spiritueel niveau dan, is dat depressie een kans is op groei en bewustwording… .
Depressie staat in de top tien van aandoeningen, die de kwaliteit van leven aantasten.
Het is hiermee één van de meest voorkomende stemmingsstoornissen.

Algemeen diagnostisch beeld

1. Mentale symptomen


De depressieve stemming is gekenmerkt door vooral negatieve gevoelens. Het is een gevoel niets meer te voelen en daar toch onder te lijden. Niet willen opstaan, thuis blijven met de gordijnen dicht, niemand willen zien, slecht slapen, onregelmatig eten, moe zijn en geen uitweg zien.

Verandering van de gedachten:

 • Concentratieproblemen, moeilijk nadenken en fouten maken…
 • Interesseverlies…
 • Problemen met het geheugen…
 • Piekeren en moeilijk beslissingen kunnen nemen…
 • Sombere gedachten die soms uitmonden in denken aan dood of zelfdoding...
 • Alles negatief zien…
 • Pessimisme…
 • Een hopeloos gevoel en de toekomst somber zien…


2. Emotionele symptomen


Vaak hebben mensen met depressie in meer of mindere mate last van angst- en schuldgevoelens.

Veranderingen in het gedrag:

 • Tot niets meer komen… zich niets meer realiseren…
 • Vertraagd denken en besluitloosheid…
 • Rusteloos zijn of juist traag zijn….
  Men is onrustig, veelal inwendig, maar soms gaat men ook doelloos rondlopen…
 • Sociaal geïsoleerd geraken… terugtrekbewegingen… zich afzonderen…
  men gaat minder spreken… (druk zit te hoog…)
 • Men is minder expressief… eerder geremd…

Veranderingen op gevoelsvlak:

 • Een heel somber, zwaarmoedig en verdrietig gevoel.
  Sommige mensen met een depressie voelen helemaal niets meer…
 • Het leven niet de moeite waard vinden om geleefd te worden…
 • Wanhopig zijn…
 • Gevoel van waardeloosheid en / of overmatige schuldgevoelens…
 • Minderwaardigheidsgevoelens...
 • Verlies aan interesse of plezier in de dingen.
  Men vindt niets meer aan activiteiten die men vroeger fantastisch vond…
 • Onverschillig zijn… prikkelbaar zijn…
 • Niet meer kunnen genieten. Niets spreekt nog aan (gebrek aan levensvreugde)…
 • Droefheid… OFwel… kan men niet meer wenen (onderdrukken van…)
 • Angst… angst om te mislukken, angst voor ziekte (innerlijke onrust…!).


3. Lichamelijke symptomen


Bij depressie kunnen er lichamelijke symptomen optreden, zoals in- en doorslaapproblemen, verminderde energie, droge mond en/of verstopping en kunnen zich motorische en/of cognitieve stoornissen voordoen.

Voorbeelden van cognitieve stoornissen zijn ondermeer verminderde concentratie en vergeetachtigheid.


Veranderingen in het lichaam:

 • Moeilijke slaap / slapeloosheid… sommigen raken moeilijk in slaap of worden vroeg wakker, en raken dan niet meer in slaap. Anderen slapen veel meer dan vroeger (biologische klok is verstoord)…
 • Verlies van eetlust of eetproblemen ! Het eten smaakt niet meer zoals vroeger. Anderen hebben juist voortdurend honger en vooral trek in zoet (kan beide zijn)
 • Vermagering of gewichtstoename…
 • Spijsverteringsproblemen… de spijsvertering ligt overhoop, men voelt zich misselijk,een opgeblazen gevoel…
  Spijsvertering staat voor symptoom niet meer kunnen verwerken / er ligt iets op de maag…
 • Trage darmwerking… men kan moeilijk naar toilet…
  (Darmen = vasthouden / niet kunnen loslaten…)
 • Weinig energie of vermoeidheidsklachten… gevoel van uitputting, zeker na een inspanning…
 • Kortademigheid… lage bloeddruk, duizeligheid…
 • Frigiditeit, impotentie… minder zin in seks…
 • Hoofdpijn… spierpijn… heel het lichaam doet pijn…
 • Sombere blik, tragische gelaatsexpressie (weinig vreugde)…

Algemeen psychisch welbevinden

Vrouwen blijken zich over het algemeen psychisch minder goed te voelen dan mannen: ze zijn doorgaans emotioneler, en hebben meer last van gemakkelijk wenen, nood aan bevestiging, slaapproblemen, schuldgevoelens en prikkelbaarheid.


Soorten depressies

1. Endogene of constitutionele depressie

Een endogene of constitutionele depressie ontstaat van binnen uit met genetische predispositie….

dwz. : karmisch, voorbestemd, uw aanleg (genetisch bepaald)…

Later is men gaan spreken van vitale depressie, als gevolg van psychische jeugdtrauma’s gekenmerkt door verlatenheid en hoploosheid.

Een vitale depressie is een aangeboren vorm van depressie met in de regel een cyclisch verloop, waarbij alle levensverrichtingen, zowel motorisch als psychisch, zijn geremd, vaak gepaard gaande met onredelijke angst en waanideeën.


Er zijn 4 verschillende functies verstoord:

 • De gemoedstoestand : pessimisme, teneergeslagenheid
 • De gedachteninhoud : zelfminachting, mislukking
 • De wilskracht en handelingsvermogen : vertraagde motoriek en reakties
 • Vegetatieve (groei betreffende) en hormonale functies : geen eetlust, obstipatie, droge mond, geen sekslust, menstruatiestoornissen…


2. Organische depressie

Een organische depressie ontstaat als gevolg van lichamelijke aandoeningen: hersentumor, schedeltrauma, slecht werkende schildklier, slecht werkende bijnierschors met als gevolg lage bloeddruk en lage suikerspiegel, tekort aan vitamine B12… als gevolg van lichamelijke kwetsuren zoals bv. het verliezen van been door een ongeval…


3. Exogene of reactieve depressie

Een exogene of reaktieve depressie ontstaat als gevolg van een actuele traumatische gebeurtenis in het leven van de cliënt. De cliënt is niet in staat de gebeurtenis te verwerken. Het rouwproces wordt pathologisch.


Als gevolg van een sociale oorzaak met langdurige ‘negatieve’ stress zoals een sterfgeval, een echtscheiding, werkverlies, verlies van geliefde partner, een financieel verlies… OF als gevolg van een trigger uit de omgeving zoals een erge kwetsing, gebrek aan liefde….

Allemaal gebeurtenissen die de eigen oplossingsmogelijkheden van het individu overschrijden.


Opmerking : deze onderverdeling is kunstmatig. Dikwijls gaat het hier om mengvormen. Mens en omgeving staan in voortdurende interactie met elkaar.


4. Kubler Ross: de terugwerkende en de voorbereidende depressie


Een terugwerkende depressie ontstaat als gevolg van een onverwerkt geleden verlies….

Onderdrukte emoties kunnen ook een trigger zijn…!

Een voorbereidende depressie ontstaat als gevolg van een verwacht toekomstig verlies. Negatieve anticipatie op de toekomst.

Men verwacht een verlies van bv. een terminaal zieke partner, men verwacht werkverlies…. Gevoelens van hopeloosheid, opgeven, men gaat de toekomst somber inzien.


5. Andere vormen van depressies (eerder wetenschappelijk erkend)

a) Chronische depressie:

Een chronische depressie is een langdurige of steeds terugkerende depressie. Meestal van constitutionele aard.

OF : winterdepressies (in die zin van blijvende, dagdagelijks)…

Ofwel met ups en downs bv. winterdepressies (heeft te maken met licht - symboliek : donkere, duistere dagen!).

De aandoening heeft te maken met de seizoensvariaties in licht waardoor onze biologische klok verstoord raakt en niet meer 'gelijk loopt' met het daglicht. De moeilijkste maanden zijn doorgaans januari en februari.


b) Postnatale depressie:

Een postnatale depressie komt voor bij vrouwen na de geboorte van een kind. Het verlaten door het kind van de moederbuik wordt door de moeder als een leegte ervaren.

De moeder wordt ‘geconfronteerd met de leegte’… en het besef komt voor welke verantwoordelijkheid ze komt te staan (kan weerstand zijn op verantwoordelijkheid). Kan ook ‘geconfronteerd worden’ zijn met de moederliefde die ze zélf als kind gemist heeft…!


c) Geagiteerde depressie:

Een geagiteerde depressie betekent : de cliënt is motorisch zéér onrustig als gevolg van angstgevoelens. De cliënt loopt voortdurend te ijsberen en valt iedereen lastig met eindeloos zelfbeklag.

Het tegenovergestelde van lusteloosheid… aver-actief zijn, ijsberen, over en weer lopen… hyper-kinetisch (hoge bloeddruk).

Een voortdurende onrust waar de cliënt gaan blijf mee weet. Een voortdurend negatief denken.


d) Uni- en bipolaire depressie:

Bipolair betekent manisch depressief. Depressieve periodes worden afgewisseld met periodes van over-activiteit. Motorische onrust. Sterke mentale versnelde activiteit. Snelle gedachtenvlucht. Geen concentratie mogelijk. Dikwijls als ontkenning van rouw en separatiebeleving (scheiding, afscheiding).

OF : een stemmingsstoornis tussen twee extreme polen: perioden van euforie worden afgewisseld door depressieve perioden. Vroeger werden de patiënten dan ook wel manisch-depressief genoemd. Soms kan die schommeling meerdere malen per jaar optreden. De ernst van de stoornis kan zeer sterk variëren. De oorzaak of oorzaken van de afwijking zijn nog steeds duister. Naar schatting lijden tienduizenden mensen in België aan deze aandoening, die hun normale functioneren ernstig belemmert, maar die met geneesmiddelen vrij goed onder controle kan worden gehouden.

Meestal begint de stoornis bij jonge mensen, maar de stoornis kan ook achter in de dertig voor het eerst optreden. Naar schatting zou ong. 1% van alle volwassenen vanaf 16 jaar en ouder in minder of meerdere mate last hebben van een bipolaire stemmingsstoornis. De stoornis komt voor in alle sociale klassen en komt evenveel voor bij vrouwen als bij mannen.

Een typische bipolaire stoornis (type 1) wordt gekenmerkt door afwisselende episoden van (ernstige) depressie en manie. Tussen die episoden functioneert men volkomen normaal, al blijven bij een aantal patiënten constant lichte verschijnselen aanwezig.


e) Latente depressie:

Een latente depressie is een depressie die op de loer ligt.

Er is enkel nog een kleine trigger nodig uit de buitenwereld…


f) Verdoken depressie:

Een verdoken depressie is eigenlijk een 'maskerade' van vreugde om emotionaliteit en verdriet weg te stoppen…

Oorzaken van depressie

 • Gebrek aan eigenwaarde en eigenliefde (onvoldoende kunnen opkomen en zorgen voor zichzelf)… Komt voort uit gebrek aan liefde tijdens de kindertijd...
 • Minderwaardigheidsgevoelens… dwangmatig geven om nog meer liefde terug te krijgen (een bodemloos vat)…
 • Negatief zelfbeeld : 'ik ben waardeloos', ik kan niets, niemand houdt van mij… Vernedering en afwijzing zijn hier de grootste oorzaak.
 • Sterke invloed van het onderdrukte gedeelte van de persoonlijkheid : de schaduw...'ik moet presteren, anders krijg ik geen liefde' (voor zichzelf kiezen, genieten, ook egoïsme, zitten in de schaduw).
 • Sterke materiële en emotionele afhankelijkheid. Sterke drang naar zelfbevestiging. Grote nood aan liefde en waardering van de ander. Men kan niet zonder de ander. Vooral héél sterk bij vrouwen. Afhankelijkheid (eigen geluk hangt af van de ander), een té sterke en té emotionele binding, ‘eigen vrijheid’ ten koste van…
 • Verslaving aan perfectionisme. Een zeer hoog onbereikbaar doel stellen. Geeft meestal een gevoel van mislukking. Vooral bij mannen (komt ook vaak voor bij vrouwen). Lat té hoog leggen, nog té bevestiging zoekend…
 • Koppelen van eigenliefde en eigenwaarde aan prestatie. De rigide structuur, 'ik moet liefde verdienen'…
 • Taboes op elke vorm van genieten en zelfvoldoening…Genieten zit in de schaduw, 'ik moet presteren, anders krijg ik geen liefde'...
 • Steeds de moeilijke weg nemen als de gemakkelijke voor het grijpen ligt…Typisch voor de lijderstructuur : een onbewust lijden, 'ik moet pijn voelen', voor de masochist is dat de weg naar ‘genot’…
 • De angstige rigide persoonlijkheid die gevangen zit in eigen normen…Eigen conditionering : 'ik krijg pas liefde en erkenning als ik iets doe of terug doe' (angst voor nog meer afwijzing)…
 • Geen afscheid kunnen nemen. Niet kunnen loslaten. De pijn niet kunnen toelaten uit angst voor lijden. Dit resulteert in onderdrukt psychisch lijden… Eindeloos blijven vasthouden, té gehecht zijn…
 • Retroflectie = tegen zichzelf gekeerde agressie…‘zichzelf op de kop slaan’… (negatief zelfbeeld)…
 • Het niet vinden van het uiteindelijke levensdoel. Gebrek aan zingeving.bv. bij een mid-life crisis… het leven is een illusie… geen zin meer hebben. Betreft ook zaken die jaren onderdrukt geweest zijn.
 • Het ontvluchten van elke vorm van verantwoordelijkheid uit angst voor straf of afwijzing… waardoor het zelfbeeld steeds negatiever wordt… Ook eigen verantwoordelijkheid nemen…
 • Beperkte innerlijke of morele draagkracht betreft het nemen van verantwoording voor eigen stukken. Beperkt inzicht in eigen patronen. Gevaar als er 'schaduw'stukken naar boven komen, bv. 'men dacht goed te zijn, en plots stuikt dat kaarthuisje in elkaar' (zelfbeeld van ‘de goede mens’ gaat eraan)…
 • Depressie als onbewust en onderdrukt protest tegen aangedaan onrecht. De rebel zit in de schaduw… Het slachtoffer uithangen (onbewuste manipulatie)…
 • Depressie als gevolg van het niet kunnen omgaan of aanvaarden van de liefdeloosheid van de samenleving die dikwijls is gebaseerd op macht en machtsmisbruik…Komt vaak voor bij mensen die met macht of met een autoriteitsconflict geconfronteerd geweest zijn in de kindertijd.

Sommige mensen hebben nu eenmaal een verhoogde kans om een depressie te krijgen, bijvoorbeeld:

 • mensen tussen de 25 en 55 jaar
 • vrouwen (twee keer zoveel kans op een depressie dan mannen)
 • kinderen van ouders met een depressie
 • mensen uit een lagere sociale klasse (door opleiding, werk) of uit een minderheidsgroep, zoals allochtonen
 • mensen die ingrijpende/ontwrichtende levensgebeurtenissen hebben meegemaakt (bv. mishandeling / verwaarlozing / verlies), of door een verkeersongeval (fysieke beperking), of door ziekte vooral mensen die in hun leven heel veel hebben meegemaakt of 'moeten' verdragen (de masochist), hebben meer kans op een depressie.


Vooral angststoornissen en het gebruik van verslavende middelen als tabak, alcohol en drugs, komen vaak voor in combinatie met een depressie.

Bij een depressie zijn de vier kernemoties, nl. angst, agressie, verdriet en vreugde onderdrukt (emotionele onderdrukking).

Verder is het bij een depressie zo, dat er meerdere oorzaken zijn (en niet één). Het is een samenspel waarbij de ene oorzaak al wat meer gewicht in de schaal legt dan de andere. Er zijn zowel interne, als externe aspecten die een rol spelen in de ontwikkeling van een depressie.

bv. extern proces : werkverlies (een feit dat gebeurd)

bv. intern aspect : het intern proces, hoe de cliënt daarmee omgaat, en hoe de cliënt daar tegen aan kijkt…!

Houding van de omgeving

De omgeving : 'je bent niet alleen…'

Niet alleen jij lijdt onder de depressie, de mensen in jouw omgeving lijden mee. Daar staat men veel te weinig bij stil. Dikwijls begrijpt de omgeving er niets van. Pogingen om jou op te vrolijken helpen niet. Adviezen als ‘kop op, morgen schijnt de zon weer’ of ‘probeer toch wat meer je best te doen’ werken averechts, zoals al die andere goedbedoelde adviezen.

Deze medaille heeft ook een positieve kant: je staat gelukkig niet alleen met je depressie. De mensen in je omgeving kunnen veel betekenen voor iemand met een depressie. Familie en/of vrienden kunnen veel doen om iemand met depressie te helpen. Alleen is het zo dat iemand met een depressie soms heel lang (of veel te lang) wacht vooraleer uit te reiken.

Misvattingen en vooroordelen over depressie…

Vele mensen zien depressie als aanstellerij of hebben geen begrip voor deze aandoening. Deze misvattingen kunnen depressieve patiënten veel schade berokkenen en hen in een totale isolatie duwen. De manier waarop de omgeving reageert op een depressieve patiënt doet soms meer kwaad dan goed, en dit komt meestal door een tekort aan begrip van en kennis over deze ziekte.

Er is écht nood aan een effectieve degelijke behandeling, en hoe men als omgeving een depressieve patiënt kan steunen en begripvol benaderen.


Tips voor de omgang met iemand met een depressie

 • De depressieve patiënt geeft een ernstig signaal naar zijn ziekelijk en ziekmakende omgeving. Durf dieper te gaan kijken… dan alleen het ziektebeeld…
 • Neem de depressieve patiënt ernstig en de symptomen ‘au sérieux’. Toon begrip voor deze persoon. Begrip, sympathie en een luisterend oor zijn het belangrijkst!
 • Beschouw hem/haar niet als een psychiatrisch geval. Niet gaan 'etiketteren'… ook al krijg je misschien niet direct een positieve reactie terug…
 • Luister onbevooroordeeld en richt je op de oorzaken ipv. op de symptomen.
 • Vermijd mensen met negatieve invloed (zuigend / teek-energie). Waak over je positiviteit…!
 • Blijf zelf positief en enthousiast... eerlijk, oprecht, zuiver en puur…
 • Uit zelf je gevoelens, geef het voorbeeld. De ‘openheid’ van de omgeving kan wonderen doen…
 • Moedig elke vorm van expressie aan. Geef de depressieve patiënt geleidelijk aan taken, of opdrachten…
 • Overbrug de besluitloosheid van iemand met een depressie. Ga desnoods samen iets eenvoudigs doen (bv. wandelen).
 • Biedt geen overdreven hulp. Nodig uit tot actie…! Gevaar = de omgeving gaat zorgen voor (het helper syndroom). De cliënt wordt afhankelijk van zijn omgeving en verwacht dat anderen het gaan doen voor hem/haar…
 • Opgepast voor rol-bevestiging! Ga niet in op een negatieve manier van aandacht vragen…. Partnerrelaties zijn vaak spiegels. Wat de ene spiegelt, daar kan de ander ook iets van leren…!


Dr. Laing: "Gezinnen, scholen en kerken zijn de slachthuizen van onze kinderen; universiteiten en andere oorden zijn de keukens waar het vlees bereid en voorbereid wordt.

Vanaf zijn geboorte wordt het kind onderworpen aan geweld, wat mensen 'liefde' noemen, zoals ook zijn ouders en de ouders van de ouders dit hebben meegemaakt. Dit geweld wordt voornamelijk gebruikt om het essentiële van de ontwikkelingskansen te verwoesten, en over het algemeen lukt dat heel goed.

Als het kind dan 15 jaar is, en zijn identiteit verder dient te ontwikkelen, is het een 'half dement' wezen, min of meer aangepast aan de wereld die het gemodelleerd heeft.

En dàt noemen mensen vandaag de dag, ‘normaal’ zijn... "


Tot slot : het verschil tussen burn-out en depressie…

Veel van de symptomen van een burn-out en een depressie komen met elkaar overeen. Mensen met een burn-out zijn vaak somber en lusteloos, net als mensen met een depressie. Om deze klachten te onderscheiden is een goede diagnostiek belangrijk.


 • Iemand met burn-out wil wel, maar hij kan niet door gebrek aan energie.
 • Iemand met een depressie zou wel kunnen, maar wil niet. Het leven is het niet meer waard.
 • Iemand met een depressie komt moeilijk uit bed en wordt 's avonds actiever.
 • Iemand met een burn-out is 's morgens actiever en is 's avonds uitgeteld.


Somberheid en een depressie kunnen dicht bij elkaar liggen. Iedereen voelt zich wel eens somber. Maar als je somberheid langer dan twee weken ervaart en het je leven erg beinvloed, kan het zijn dat je depressief bent.

Iedereen heeft wel eens last van stress of is vermoeid.


Als dit van korte duur is, is dit niet ongezond. Maar als stress lang aanhoudt, het voor overbelasting zorgt en je niet goed functioneert, kan er sprake zijn van een burn-out.


 • In de horeca en in het onderwijs komt burn-out het meeste voor.
 • Burn-out komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.
 • Mensen met een hoge werkdruk hebben 3,4 keer zoveel kans op burn-outklachten als mensen met een lage werkdruk.
 • Bij weinig invloed op het werktempo, de uitvoering en volgorde van werkzaamheden en bij weinig ontplooiingsmogelijkheden is de kans op het krijgen van een burn-out anderhalf tot drie keer zo groot.


Een burn-out heeft geen eenduidige oorzaak. Er spelen verschillende factoren een rol bij het ontstaan van een burn-out :

 • biologische factoren: bijvoorbeeld erfelijke aanleg
 • psychische factoren: de een is gevoeliger voor stress dan de ander
 • sociale factoren: bijvoorbeeld invloed van de omgeving, zoals problemen op het werk en dagelijkse spanningen


Voornaamste klachten bij burn-out:

 • Ernstige uitputting psychisch en lichamelijk.
 • Vervreemding van jezelf, twijfels over je kwaliteiten.
 • Cynisme, meer afstand tot het werk en de sociale omgeving…


Conculsie

Burn-out is de eindfase na het langdurig onder stress staan. Voor overspannenheid geldt dat er hierbij nog een duidelijk aanwijsbare oorzaak ligt. Welke meestal te herleiden is in de 3 maanden voor het ziek worden. Bij burn-out is het meer onduidelijk welke stressbronnen nu voor zoveel narigheid zorgen. Vaak spelen deze al veel langer en wordt er stress ervaren op meerder terreinen. Ook als persoon is men anders in het leven komen te staan. Waardoor je langzaam van je eigen waarden en mogelijkheden bent vervreemd.

Stress stelt ons in staat dat we in een ‘bedreigende’ situatie kunnen overleven. Er vinden veranderingen in ons lichaam plaats die ons extra energie en alertheid geven om uit die ‘bedreigende’ situatie te komen. De Adrenaline en Cortisol stijgen en maken het lichaam klaar voor actie. Wanneer deze situatie langdurig aanhoudt blijft het lichaam in actieve stand staan, je verandert als persoon en lichamelijk gaat er van alles mis.


Rond burn-out verwijs ik jou graag door naar mijn 'eigen verhaal'... ondergebracht onder 'literatuur': Burn-out.

Hooggevoeligheid

Als HSP (Hoogsensitief persoon) coach wandel ik graag even met je mee, om samen met jou, PASSENDE HANDVATEN te vinden, en je te begeleiden in het 'opnieuw verwerven' van je zelfvertrouwen.

HSP'ers worden vaak als 'anders', 'raar' en 'lastig' ervaren. En soms krijgen ze ten onrechte de stempel ADHD of autistisch. Maar dat komt niet omdat het Nieuwetijds-mensen zijn, want er is altijd iets anders aan de hand! Net als anderen hebben ze ook problemen en hebben ze dan zelfs échte hulp nodig.

Veel mensen ervaren dat ze 'anders zijn', en 'verschillen' van anderen... .

Zo heb ik, doorheen de vele identiteitscrisissen, ontdekt dat ook IK hooggevoelig ben... mijn voel-sprieten zijn zodanig lang dat ik er bijna over val...

Door mij verder te verdiepen in 'een hooggevoelig systeem', en heel veel zaken te herkaderen, is mijn hooggevoelige kwaliteit nu mijn kracht en mijn sterkte geworden.
Ik ben mij meer en meer bewust geworden van deze aangeboren kwaliteit... én, ik heb geleerd HOE ik steeds beter voor mezelf leer zorgen, en me steeds beter kan beschermen voor energieën van buitenaf.


Veel studiewerk en inzicht in mijn energiehuishouding, hebben mij geholpen, een pasklare gebruiksaanwijzing voor mezelf te vinden. En zelfs nog is dit A never ending story!
Ik ben wél mijn leven 'anders' gaan inrichten en 'anders' gaan leven, dát wel.

"Ik doe elke dag aan energie-management...!"

Nu zie ik mezelf niet meer als 'lastig', als iemand die 'door de buitenwereld niet begrepen wordt'... of als een 'rare eend in de bijt'... maar eerder als iemand met een fijne, hooggevoelige en heldervoelende kwaliteit. Een kwaliteit én een positieve kracht, van waaruit ik elke dag mensen begeleid en verder help.

Twijfel je over jezelf, is je leven chaotisch, kost dátgene wat je doet je té veel energie, voel jij je op alle vlakken 'mislukt'... voel jij je moe, futloos en uitgeput?
Als Hoogsensitief coach wandel ik graag met jou mee, om jou daar zorgvuldig en liefdevol bij te begeleiden!

"De term 'hoog-gevoeligheid' dient DRINGEND uit de taboesfeer gehaald te worden!"

HSP staat voor Hoog Sensitief Persoon - een hooggevoelig of uiterst zéér gevoelig persoon…Hoogsensitieve personen zijn bovengemiddeld gevoelig voor zaken als harde geluiden, agressie, sterke geuren, fel licht en het gedrag van mensenmassa’s.
HSP’ers worden ook Kristal-mensen of Nieuwetijds-mensen genoemd.

Het valt niet altijd mee om in het kort uit te leggen wat Nieuwetijds-mensen zijn.
Vaak lees je dat deze mensen hier op aarde zijn met een 'bijzondere missie'.
Dat ze heel gevoelig zijn voor indrukken en signalen uit hun omgeving. Dat ze een bepaalde vorm van wijsheid hebben, ook al zijn ze (nog heel) erg jong.
Hoewel dat allemaal heel goed waar kan zijn, is dit niet het belangrijkste waar het om gaat bij deze mensen want hierdoor kunnen ze in een soort 'uitzonderingspositie' terecht komen. Een Nieuwetijds-mens wil dit nu net niet!
Allereerst: elk kind is op zijn geheel eigen wijze hooggevoelig (hoog sensitief).
Het zal niet alle kenmerken hieronder beschreven aan je laten zien.

Zijn Nieuwetijds-mensen 'probleem-mensen'?

Nieuwetijds-mensen worden vaak als 'anders', 'raar' en 'lastig' ervaren. En soms krijgen ze ten onrechte de stempel ADHD of autistisch. Maar dat komt niet omdat het Nieuwetijds-mensen zijn, want er is altijd iets anders aan de hand! Nieuwetijds-mensen zijn geen probleem-mensen, maar kunnen wel problemen hebben, net als anderen. En net als anderen hebben ze dan echte hulp nodig. Problemen worden zelden uitsluitend veroorzaakt door het feit dat iemand een "Nieuwetijds-mens" is. In de meeste gevallen komt dit door een ongunstige wisselwerking tijdens hun jeugd, met bepaalde personen uit hun omgeving.
Praktijkvoorbeeld : Een ouder heeft in zijn privéleven ernstige relatieproblemen. Op één of andere manier pikt een Nieuwetijds-kind de vele emoties op. Het kind reageert hierop door heel erg druk te worden. Het kan zich nauwelijks meer concentreren en is het af en toe heel boos. Goed beschouwd laat het kind precies zien wat de onbewuste en onderdrukte emoties van zijn ouder zijn. Het probleem is echter dat niemand een verband legt tussen het gedrag van dat kind en de huiselijke problemen. De ouder, die door alle toestanden thuis bijna helemaal aan het eind van zijn Latijn is gekomen, kan het gedrag van dat kind helemaal niet meer aan. Het kind wordt heel snel veroordeeld, de mond 'gesnoerd' en een 'etiket' opgekleefd.

Bij de verhalen die ik in mijn praktijk vaak te horen krijg, wordt bijna nooit gesproken over de onmacht en de beperkingen van de ouder(s). Vaak worden die niet uitgesproken naar het kind, wat maakt dat het kind heel snel alles persoonlijk op zich gaat nemen. De kwaadheid van het kind richt zich dan in eerste plaats naar zichzelf, en al op heel jonge leeftijd gaat het kind de 'zelfvernieling' in en wordt het heel destructief.

Elk kind en iedere volwassene is op zijn geheel eigen wijze hooggevoelig (hoog sensitief)!


Lijst met de meest in het oog springende kenmerken van HSP’ers:

 • Ze hebben een sterk innerlijk gevoel van gelijkwaardigheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid...
 • Ze willen leven volgens ethische principes, zo niet kunnen ze last krijgen van depressieve of angstige gevoelens
 • Ze accepteren geen leiding vanuit 'macht'… Ze laten zichzelf niet in een hokje plaatsen (lees etiketteren)...
 • Ze zijn heel sterk verbonden met de natuur en hebben respect voor elk leven; sommigen zijn daarom vegetariër...
 • Ze voelen stemmingen en problemen van anderen heel goed aan en gaan deze (in versterkte mate) weerspiegelen
 • Hun vijf zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkeld en overbelast kunnen raken (ook agressief)
 • Ze kunnen hun denkbeelden vaak moeilijk onder woorden brengen, omdat verbale taal voor hen té beperkend is
 • Omdat ze uitstekend aanvoelen wat goed en fout is, hebben ze eigenlijk geen discipline nodig.
 • Ze reageren trouwens meestal erg slecht op discipline. Wel hebben ze behoefte aan duidelijke structuren!
 • Ze hebben een intelligentie die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en ze zijn zeer leergierig.
 • Ze zijn heel wijs en nemen geen genoegen met 'traditionele' antwoorden of antwoorden die gebaseerd zijn op 'autoriteit'...
 • Ze hebben vaak problemen met 'klok'tijd: ze hebben moeite met op tijd komen. Het herkennen van het chronologische verloop van gebeurtenissen kan moeilijk voor ze zijn, het tijdsbesef is heel rekbaar (ze hebben bijvoorbeeld de indruk ergens nog maar tien minuten bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is)
  Planning is moeilijk, waardoor ze vaak in de problemen komen om iets op tijd klaar te hebben.

Vaak zijn er mensen die pas op 'volwassen' leeftijd ontdekken dat ze 'hooggevoelig' zijn. Er zijn dus heel veel volwassen Nieuwetijds-kinderen. Zij hebben het vaak erg moeilijk gehad in hun jeugd, omdat hun behoeften totaal verkeerd begrepen werden. Ze groeiden op in een tijd waarin voor dit soort zaken nog totaal geen aandacht was. Vaak worden ze snel moe als ze zich in een grote groep mensen bevinden. De huidige pop-cultuur met snoeiharde muziek en videoclips en zeer snelle flitsende beelden zijn voorbeelden van zaken waar een HSP slecht tegen kan. Dat betekent overigens niet dat een HSP alles zou moeten vermijden en in afzondering zou moeten leven. Het betekent wél dat een HSP dient te leren omgaan met al deze prikkels. Dit vraagt leren doseren, leren omgaan met hun energie en voldoende tijd leren nemen voor zichzelf.

Hoog Intuïtieve kinderen & volwassenen...
In plaats van 'Nieuwetijds-kinderen of volwassenen' spreken we steeds meer van 'Hoog Intuïtieve mensen'. Ze hebben nl. als gemeenschappelijk kenmerk dat ze sterke intuïtieve gaven hebben. Daardoor kunnen ze ook op onderdrukte, verborgen of onuitgesproken gevoelens van anderen reageren. Die reactie is dan voor volwassenen vaak weer helemaal niet te begrijpen. Zij nemen dingen waar, en zien zaken die voor de doorsnee mens niet waar te nemen zijn.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat mensen met een gevoeliger zenuwstelsel zowel intern als extern sterker geprikkeld worden dan gemiddeld. HSP’ers zijn gevoeliger voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen. Ze zijn gevoeliger voor prikkels zoals geluid, agressie en visuele en tactiele stimulatie en blijken ook meer indrukken op te nemen. Daardoor zijn zij zich eerder en meer bewust van details en het aantal mogelijke scenario's die een omgeving in zich (ver)bergt.

Een ander gevolg is dat HSP'ers meer alert zijn voor mogelijke gevaren en eerder geneigd zijn tot het overdenken en inschatten van situaties. Stoppen en nadenken in tegenstelling tot actie! Wat door collega's vaak ten onrechte als verlegenheid en geremdheid wordt beschouwd.

Door dit verfijnde opmerkingsvermogen zijn HSP'ers meer geneigd tot empathie (inlevingsvermogen). Zij blijken in een met name rustige omgeving in staat te zijn informatie beter dan gemiddeld in zich op te nemen, en die tot in alle details en nuances uit te werken.

HSP'ers blijken ook geneigd tot minder sociale omgang en assertiviteit. Niet omdat ze verlegen of weinig sociaal zijn (juist integendeel). Omwille van hun kwetsbaarheid gaan ze voorzichtiger om met hun omgeving. Ze worden hier vaak niet (of niet genoeg) in erkend, en vaak het etiket 'associaal' opgekleefd.
Al deze onderzoeksresultaten zijn een aanleiding voor een andere, positievere benadering en waardering van hooggevoeligheid.


In praktische zin is het belangrijk dat HSP'ers zich bewust worden van hun eigenschap (kwaliteit) en dat ze hun levenswijze daaraan aanpassen nl.:

 • Meer rust nemen!
 • Vaker alleen zijn of de natuur opzoeken en overprikkeling (zoals drukke, competitieve omgevingen, drugs, veel sensatie) beperken.
 • Aangepaste voeding... (Bio en/of alternatieve - gezondere- voeding)
 • Loslaten van schuld- of minderwaardigheidsgevoelens over 'inherente beperkingen'…
 • In geen geval 'verplicht' worden om zich aan te passen aan het gedrag van de hedendaagse 'dolgedraaide' wereld, zoals vaak verlangd wordt…
 • Besef dat hooggevoeligheid sterkere emoties kan oproepen die reëel gerechtvaardigd zijn…
 • Gestimuleerd blijven om aan het maatschappelijke leven blijven deel te nemen.
 • Een rustige, creatieve werkomgeving zoeken zonder een overmaat aan druk en kritiek, en overdreven toezicht.

Door positieve waardering, en een betere omgang met de aangeboren kwaliteiten, zullen veel HSP'ers een gelukkiger geestelijk leven leiden.
Wie hooggevoelig is, heeft meer tijd nodig dan anderen om zintuiglijke, emotionele en/of sociale prikkels te verwerken!
Uit voorgaande blijkt dat hooggevoeligheid géén kwaal of ziekte is en valt beslist maatschappelijk positief te waarderen in plaats van gecorrigeerd te worden.

Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat 15 tot 20 procent van de mensheid hooggevoelig is. Ook blijkt dat (hoog-)gevoeligheid, empathie en altruïsme een onmisbare functie is in evolutionaire processen. Hooggevoelige kuddedieren bv. zullen hun groep eerder waarschuwen voor dreigend gevaar.
De sensitiviteit van ouder-dieren voor de behoeften van hun jongen, stelt ze meer in staat hen succesvol groot te brengen.
De grondlegger, dr. Jeffrey E. Young, bevestigt het bestaan van hooggevoeligheid, maar legt een verband met het schema van emotionele verwaarlozing, waardoor naar zijn mening hooggevoelige personen altijd moeten leren hun eigen behoeften te onderkennen en daarin te voorzien.

De 'Nieuwe Tijd'... hoe gaan we er mee om?


Nieuwetijds-mensen, of HSP'ers passen beter in de nieuwe tijd die aan het komen is. Bij deze mensen is een verder ontwikkelde vorm van bewustzijn aanwezig dan bij anderen. Zeker zijn deze nieuwetijds-mensen niet specialer of beter dan anderen, ze zijn gewoon anders in hun denken en doen. Dit komt omdat deze nieuwetijds-mensen de wereld anders ervaren en andere dingen oppikken uit hun omgeving. Vaak wordt hier niet bewust bij stil gestaan en spreekt men dan van 'rare mensen' of 'probleem jongeren'. Dit hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Soms voelen deze mensen zich gewoon nergens tussen passen en zijn diep in zichzelf erg eenzaam zonder dat hier iets van te merken is.


Het nieuwe tijdperk wat zich aan het ontplooien is, brengt veranderingen met zich mee. Veranderingen in het bewustzijn dus ook in normen en waarden,
in de maatschappij en in de wereld.
In deze overgang snappen we elkaar niet altijd even goed.
Uit angst wordt dan afstand genomen.
De nieuwe tijd nodigt ons juist uit VERBINDING te zoeken met elkaar,
en geïnteresseerd te zijn in elkaars leefwereld.
'Verbonden Communicatie' draagt bij tot het begrijpen, aanvoelen
en respecteren van elkaar.
Dit kan dan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat er begrip komt voor het feit dat niet iedereen met de druk van de huidige maatschappij kan omgaan.

'Nieuwetijds-mensen' of HSP’ers zijn er altijd al geweest. Men sprak dan over 'wonderkinderen', geniën of al dan niet prettig gestoorden.
Nu zijn er steeds meer en meer HSP'ers, zowel jongeren als ouderen.
Misschien praat de wereld over een kleine Eeuw, wel over de 'Oudetijds-mens'...!
Hooggevoeligheid is een gave, waar je als mens mee geboren wordt. Het betreft dus een aangeboren kwaliteit. Dit is wie JIJ in Wezen bent.
We kunnen geen last hebben van onze hooggevoeligheid, wél kunnen we last hebben van 'er niet goed kunnen mee omgaan'...
Gevoeligheid is iets positiefs, maar de maatschappij ervaart dit nog vaak als 'lastig'...
Graag help ik mee om de term hooggevoeligheid uit de taboesfeer te halen, en mensen die energetisch en lichamelijk in de knoop zitten, daarbij te begeleiden en mee te ondersteunen!

Een boek die ik jullie hierbij warm kan aanbevelen is er eentje van Felix Brabander 'Follow your Senses' - 'alles wat je nog niet wist over hooggevoeligheid'...!


"Gelukkig maar dat er mensen zijn die zien in het land van de blinden...!"

De wond van de vrouwelijke seksualiteit

Uit het boek van Pamela Kribbe 'Bezield leven'.

De diepste kwetsing van de vrouwelijke energie heeft plaatsgevonden op het gebied van seksualiteit. Met seksualiteit bedoel ik hier iets ruimers dan louter de daad van seks met een ander. Seksualiteit is deel van een bredere stroom van energie die zetelt in je buik. Deze stroom omvat je passie, je hartstocht om te leven, te scheppen en te genieten. In je buik bevindt zich je emotionele centrum. Emotie is passie in beweging: verlangen, uitreiken, geraakt worden, jezelf tot uitdrukking brengen, leren van je ervaringen. Je emotionele centrum is dat wat je tot mens maakt. Seksualiteit is een integraal deel van je emotioneel centrum.


In essentie ben je een spiritueel wezen. Je verbindt je met een menselijk lichaam om je uit te drukken in de aardse materie. Het punt van verbinding tussen ziel en lichaam, tussen ziel en aarde, is je emotionele centrum. Je ziel manifesteert zich op aarde door het kanaal van je emoties. Als je emotie warrig, onrustig of afgesloten zijn, kan de energie van je ziel niet goed doorstromen. Wanneer je emotionele centrum tot klaarheid is gekomen, en rustig en vredig aanvoelt, kan de energie van je ziel gemakkelijk doorstromen. Via het emotionele lichaam maakt de ziel contact met de aarde en geeft zij vorm aan haar diepste impulsen. Via het emotionele lichaam komt de ziel echt tot incarnatie, tot belichaming in de materie. In de vrouwelijke energie is het emotionele lichaam gewond geraakt door veelvuldige agressieve aanvallen, vooral op seksueel gebied.


Wat gebeurt er wanneer je seksualiteit geschonden raakt door onvrijwillige seks of door voortdurend negatieve boodschappen over wie je bent als vrouw? De levenskracht die zetelt in je buik raakt gebroken. Je verliest het contact met je passie, én je verliest het natuurlijk geloof en vertrouwen in je eigen waardigheid en kracht. Energetisch raak je de verbinding met de onderste drie chakra’s, je zonnevlecht, navel en stuitje, min of meer kwijt. Je trekt je terug in de hogere chakra’s en je verliest je verbinding met de aarde, en dus met je lichaam en je emoties. Dit patroon is heden ten dage in veel vrouwen aanwezig. Velen van jullie zijn spiritueel ontwikkeld, hebben een open hart, hebben veel te delen met anderen maar zijn niet in staat de ruimte van de onderste drie chakra’s goed in te nemen. Concreet betekent dit dat je moeite hebt je eigen emoties serieus te nemen en te doorvoelen, werkelijk te geloven in je eigen kracht en waardigheid en hiervoor op te komen. Vanwege het ontworteld en ontheemd zijn in de onderste drie chakra’s, is het moeilijk je diepste verlangens en idealen werkelijk materieel te manifesteren. Dit frustreert en bedroeft jullie… en ik roep jullie… mijn dierbare zusters, op begrip te hebben voor de wond die je meedraagt en vanuit dit begrip de wond te omringen met zachtheid en liefde.


Om jullie begrip te wekken, wil ik spreken over wat er gebeurt als een vrouw seksueel mishandeld wordt. Houdt daarbij in gedachten dat dit jullie allen in bepaalde mate is overkomen. Of het nu in dit leven is geweest, of in één van je vorige levens. Bij een seksuele verkrachting (of misbruik), verliest een vrouw haar lichamelijke anker. Om de pijn draaglijk te houden schiet ze met haar bewustzijn uit haar lichaam. Vaak zie je dat ze daarna niet goed kan terug komen in haar lichaam. Zij is er nog wel, en deels ook niet. Zij is verstoten uit haar lichaam, dat voor een deel een vreemde voor haar wordt. Om emotioneel te overleven, trekt ze zich terug uit het gebied van haar geslachtsorganen en haar buik.


Omdat zij zich hier niet meer thuis voelt, raakt dit gebied, voor haar bewustzijn afgesloten. Eerst wil zij niet meer voelen wat daar leeft… op den duur kan zij het niet meer voelen. Ze heeft het contact met haat emoties verloren. Haar ogen worden dof; haar handelingen mechanisch, haar bezieling verdwijnt. Er straalt geen passie meer van haar uit. Ze voelt zich als het ware een levende dode. Aanwezig in het minimaal noodzakelijke, en niet meer in staat in het voelen van enthousiasme, vreugde en verwondering.


Je lichaam is het medium waardoor jij je emoties ervaart. In het centrum van je buik zetelt je vermogen om emotioneel geraakt te worden en je emoties te vertalen in de aardse dimensie. Je lichaam is ook het kanaal voor de ziel en het emotionele centrum vervult hierin een sleutelfunctie. Hier spreekt de ziel tot je, in de aardse taal van emoties.


Hier ligt de ingang voor het grootste licht : inspiratie, zelfverwerkelijking, incarnatie… en tevens grootste duisternis : angst, verlatenheid, illusie.
Als je in dit heiligdom een ‘binnendringer’ ervaart die jouw verlangens negeert, en jouw integriteit miskent, ontstaat er een diepe ontreddering in de ziel, die een intens gevoel van onwaardigheid achterlaat. Juist het schenden van seksuele grenzen veroorzaakt een diepe wond, omdat seksualiteit je rechtstreeks verbindt met je goddelijkheid, en de goddelijke kracht die je beweegt.


Seksualiteit is de levenskracht die de schepping beweegt. Seksualiteit is dát wat het leven doet stromen, bewegen, veranderen. Seksualiteit is de hunkering naar heelwording die de hele schepping doortrekt. Seksualiteit brengt dynamiek in alles wat statisch is. Seksualiteit is het spel van tegenpolen die zich tot elkaar aangetrokken voelen en in deze dans van aantrekking de extase ervaren van het versmelten met de ander en ook weer het terugvallen in het eigen ‘Zijn’. Zonder de kracht van de seksualiteit was er geen geschapen werkelijkheid.


Je kunt de schepping zien als een spel van ‘Zijn’ en ‘Worden’.
Er is het ‘Zijn’ : een eeuwige en ondeelbare aanwezigheid die alles omvat en doordringt. 
Er is het beweeglijke ‘Worden’ : het ‘Zijn’ in vorm gieten en zo de mogelijkheid voor het ‘Zijn’ creëert om tot een rijkere staat van ‘BewustZijn’ te komen.
Via het ‘Worden’ leert het ‘Zijn’ zichzelf kennen door alle geschapen vormen die het ‘Worden’ in een oneindig scheppingsvuur voortbrengt. Het ‘Zijn’ leert zichzelf herkennen in een steen, een bloem, een dier, een mens. Dit geeft het ‘Zijn’ vreugde. Vreugde is het doel van de schepping. Het ‘Zijn’ koestert zich in de ontembare levenskracht en dynamiek van het ‘Worden’, terwijl het ‘Worden’ zich eindeloos geïnspireerd voelt door de ongrijpbare en allesdoordringende aanwezigheid van het ‘Zijn’.


Jullie, mijn geliefden, voeren deze dans van ‘Zijn’ en ‘Worden’ op, in alles wat je doet.
Seksualiteit is ‘Worden’, het is dát wat je ten diepste beweegt om buiten je grenzen te treden, te groeien, te ervaren, en jezelf bewust te worden van wie je Bent. De oude Grieken gebruikten hiervoor het woord ‘Eros’. Daarvan stamt het moderne woord erotiek. Eros is het verlangen naar heelwording en versmelting. Eros is het verlangen, boven jezelf uit te stijgen en je te verbinden met iets wat je op een diep niveau vervult en heel maakt. Eros is de kracht in jou, die zich manifesteert op het moment dat je verliefd wordt. Ook verliefdheid beperkt zich als energie niet tot een seksuele relatie.


Verliefd wordt je in feite, op alles waar je warm voor loopt, waar je veel tijd aan wilt geven, wat je inspireert en bezig houdt zonder dat je je ertoe verplicht voelt. Dat kunnen je werk of hobby zijn, een artistieke bezigheid, wandelen door het bos, spelen met je kinderen, praten met een vriend. Overal waar je hart zich opent, waar je inspiratie voelt en heelwording ervaart in verbinding met iets of iemand buiten jou, is de kracht van Eros werkzaam.


Op gebied van seksuele relaties, kan de kracht van Eros een diepe verbinding tussen mensen tot stand brengen en een grote liefdeskracht in hen wakker maken. Daar waar je wezen zich vanuit het hart, ziel en buik voor een ander opent, kan seksualiteit in haar ware gedaante ontluiken. Er is dan niet alleen sprake van een lichamelijke sensatie, van lust en opwinding… er is ook sprake van een gevoelsmatig opgetild en bewogen worden door de energie van het samenZijn.

De vreugde die hieruit ontstaat, helpt de ziel haar Licht en inspiratie nóg dieper te verankeren op aarde. Eros opent de poort tot het verwezenlijken van je diepste verlangens en tot het gebied waar je ten diepste gekwetst kan worden. In je seksualiteit open je jezelf en geef je jezelf, en kun je optimaal geraakt worden. Wanneer je in je seksuele energie gekwetst, vernederd, mishandeld of onderdrukt wordt, laat dit diepe sporen na in je ziel. Je basisgevoel en veiligheid worden geschonden. Het ondergaan van seksueel geweld (of negatieve boodschappen over wie je bent als vrouw!), is één van de diepste pijnen die je als mens kunt ervaren!


Dat het baren van kinderen de laatste duizend jaren zo’n pijn doet, heeft een aantal oorzaken. Veel vrouwen hebben geen goed contact met hun lichaam in het gebied van de onderste drie chakra’s. Zij hebben zich hier geestelijk van afgesloten, of het gebied is verhard als gevolg van pijn-ervaringen op seksueel gebied. Wanneer een vrouw zwanger wordt, is dat een intense energetische gebeurtenis die ingrijpt in de energiehuishouding van de onderste drie chakra’s. Er kunnen heftige emoties omhoog komen en er kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Niet alle lichamelijke klachten komen voort uit louter fysieke processen die het lichaam doormaakt tijdens de zwangerschap. Er is ook een energetische (psychische) component aan deze klachten en zelfs aan de pijn van hat baren. Wanneer vrouwen zich meer thuis zouden voelen in het gebied van hun buik, en wanneer ze hun pijn zouden durven voelen en benoemen, wanneer ze onbeschaamd zouden durven uitkomen voor hun verlangens en dromen en voluit van hun eigen seksualiteit zouden genieten, zou het baren van kinderen minder pijn doen. Er zou meer overgave zijn aan het proces, meer vertrouwen in het lichaam en dit zou veel angst en spanning wegnemen, wat de pijnbeleving sterk zou verzachten.


Overigens zijn de gevolgen van de dis-balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie, niet alleen in vrouwen werkzaam, maar ook in mannen. Door de dominantie van een overmatig mentaal georiënteerde mannelijke energie, zijn ook mannen van hun gevoel afgesloten geraakt. Vanwege de heersende moraal over het ‘Man Zijn’, is het voor hen moeilijk openlijk emotioneel te zijn en zich door hun hart te laten leiden. In mannen is de vrouwelijke energie onderdrukt geraakt. Veel gevoelige mannen voelen zich verloren en lijden aan zelftwijfel, angst en onbekwaamheid. Het wegdrukken van gevoelens kan in mannen ook leiden tot een obsessieve aandacht voor seks, die vrouwen als onprettig en agressief ervaren. Wanneer een man zich openstelt als een typische macho, zie je dat zijn oorspronkelijk verlangen naar versmelting, met de vrouwelijke pool, zich omvormt tot een puur lichamelijke honger naar seks. Deze lichamelijke honger bevat niet de volle dimensie van Eros, en zal – buiten een kortstondige ontlading van spanning – de diepere spirituele en emotionele behoeftes van de man NIET vervullen. Hij zal permanent onbevredigd blijven en een soort van haat-liefde verhouding met vrouwen ontwikkelen. Hij is door hen geobsedeerd.


Dit verraad emotionele afhankelijkheid, terwijl hij tegelijkertijd hard en ongenaakbaar blijft, zoals ‘een echte man’ betaamt. Dóch, niets is minder waar! De enige werkelijke oplossing uit dit dilemma is contact durven maken met het vrouwelijke in zichzelf… is de toegang weten te vinden tot de eigen emoties, verlangens en Eros. Probeer dit maar eens te doen in een omgeving die je doorlopend vertelt deze aspecten in jezelf te onderdrukken! Zowel mannen als vrouwen hebben al zoveel jaren geleden onder het ‘juk’ van een vrouw-onvriendelijke en gevoels-vijandige mannelijke energie.


In dit verband is homoseksualiteit in jullie geschiedenis een zegen geweest. Homoseksualiteit vormde één van de kanalen waarlangs het voor mannen mogelijk werd hun vrouwelijke energie sterker te belichamen en samen te voegen met hun mannelijke kant. Homoseksuelen hebben een belangrijke progressieve rol in de samenleving gespeeld. Door hun ‘anders zijn’, hun originaliteit en kunstzinnige begaafdheid, zijn zij vaak diegenen die grenzen verkennen en open breken. Dit vergt veel moed en zelfvertrouwen. Waar de rolverdeling van de seksen strak en rigide is, wordt homoseksualiteit een diepe provocatie van de heersende moraal. Homoseksualiteit heeft dan ook veel weerzin, agressie en haar opgeroepen.


Hoe groter de disharmonie tussen mannelijke en vrouwelijke energie in een samenleving, hoe moeilijker deze samenleving het heeft met het tolerant en respectvol omgaan met homoseksuele mensen. De homoseksuele man of vrouw belichaamt vaak een versmelting van de vrouwelijke en de mannelijke energie, die voor de ziel spiritueel gezien, natuurlijk is. In samenlevingen die moeite hebben met homoseksuele mannen, leeft vaak een sterke behoefte aan controle en een diepgezetelde afkeer tegen het vloeiende, grenzeloze aspect van de vrouwelijke energie.


Dit aspect van de vrouwelijke energie wordt als grillig, hysterisch, irrationeel beschouwd omdat het mentaal niet te controleren valt. In vrouwen wordt deze energie bedwongen door haar rol te reduceren tot moeder, echtgenote en huisvrouw. Wanneer deze energie zich echter in homoseksuele mannen manifesteert, gaat deze alle traditionele perken te buiten, en is de reactie navenant. De blinde haat tegenover homoseksuelen is vaak evenredig met een diepe angst voor emoties en gevoel. Eer de homoseksuele mannen en vrouwen door de eeuwen heen! Als solisten binnen een zwaar dualistisch wereldbeeld, hebben ZIJ wél de energie vastgehouden van een meer evenwichtig spel der seksen.

De Vrouw en de menopauze | De Man en de andropauze

De weg naar meer verbinding, verdieping, versmelting...

Niemand heeft een leeftijdsgrens kunnen bepalen waarna begeerte, lust of het vermogen om te beminnen zouden ophouden te bestaan. Oké, ouder worden gaat, zoals we allemaal weten, onverbiddelijk gepaard met lichamelijke veranderingen of aandoeningen. Niks aan te doen, het is zo!


Belangrijk is om naast de veranderingen die zowel mannen als vrouwen tussen 40 en 55 jaar kunnen verwachten, deze periode te kunnen blijven zien als een nieuwe fase naar innerlijke ontwikkeling en een vervullend leven. Deze periode hoeft in haar visie niet een periode van verlies te zijn, maar juist een periode van weder geboren worden, welke samen gaat met een groter geestelijk vermogen tot intimiteit, seksualiteit en diepgang.


De seksualiteit verandert, ja, het kán mooier worden, terwijl deze periode voor zowel mannen als vrouwen nog vaak ervaren wordt als 'uit de jaren gaan', en alles 'onder de gordel' dat afkoelt.
Men zegt wel eens: het leven begint na veertig... wel ja, hier gaat het om, om levenskwaliteit! Een toekomst tegemoet zien met nieuwe perspectieven, nieuwe levenskeuzes, een nieuwe richting... die bepalend kan zijn voor je gezondheid en je welbevinden, gedurende de rest van je leven.


Vrouwen bv. ontdekken pas na het uitwuiven van hun kinderen over welke talenten ze beschikken, en die vervolgens een nieuwe loopbaan beginnen, of vrouwen die hun partner met andere ogen gaan bekijken... Mannen daarentegen worden uitgenodigd hun liefdespotentieel te vergroten, en uit de prestatiegerichtheid te stappen. Leren beminnen vanuit het Hart. Dat gaat niet vanzelf en vraagt om begrip, aandacht en oefening.


Hierna kan je wat lezen over de veranderingen bij vrouwen en bij mannen.
Van het vrouwen- of mannenlichaam tot het lichamelijke, het relationele, het emotionele, het seksuele en de aanpassingen. En de invloed daarvan op je seksualiteit. Met adviezen hoe sappig jij je leven kunt houden naarmate je ouder wordt...

De Vrouw en de menopauze 


Lichamelijke veranderingen bij de vrouw en de invloed op het seksleven


Veranderingen tijdens de overgang

Het lichaam van een vrouw verandert als ze ouder wordt. De meest opvallende veranderingen doen zich voor tijdens de overgang. De overgang (of het climacterium) start bij vrouwen gemiddeld tussen de 45 en 50 jaar. De menstruatie wordt onregelmatiger, blijft uit of wordt juist heviger en duurt langer.
In deze periode stopt het vrouwelijk lichaam geleidelijk met de maandelijkse productie en rijping van eicellen en stelt zich in op een nieuw (hormonaal) evenwicht.

De eierstokken (ovaria) gaan langzaamaan minder oestrogeen en progesteron (vrouwelijke geslachtshormonen) produceren waardoor de hormoonspiegels veranderen. Deze hormoonveranderingen zorgen voor het ontstaan van onder andere 'de bekende' hartkloppingen, ‘opvliegers’ en stemmingswisselingen.

Duur overgangsklachten
De overgang met bijbehorende klachten duurt gemiddeld 5 tot 10 jaar. De laatste menstruatie krijgen vrouwen gemiddeld op hun 51ste. Deze laatste menstruatie wordt ook wel menopauze genoemd. Voor, maar ook na, de menopauze is er een periode van enkele jaren waarin de hormonen een nieuw evenwicht zoeken. Dit zijn de overgangsjaren. Hoe lang deze periode duurt is voor iedere vrouw verschillend. De overgang is geen ziekte.
Het is belangrijk om je te realiseren dat de overgang een heel normaal en natuurlijk proces is. Het is zeker geen vreselijke ziekte. Een vrouw groeit zo toe naar een fase waarin de hormoonwisselingen van de cyclus niet langer een rol spelen. Je kunt ook zeggen dat een vrouw na de overgang als het ware meer zichzelf wordt.

De invloed op de beleving van haar seksleven

Effect van overgang op intieme organen
De veranderingen die tijdens de overgang plaatsvinden hebben een effect op de geslachtsorganen. Zo worden de baarmoeder, de schaamlippen, de vagina en de borsten atrofisch. Dit betekent dat de vaginawand en de baarmoeder minder flexibel en elastisch worden. De vagina verrimpelt en wordt wat kleiner, net als de schaamlippen. De clitoris wordt niet kleiner, maar wordt wel gevoeliger. Dit komt doordat het vetweefsel, dat om de clitoris heen zit, dunner wordt. Het vaginale vocht vermindert waardoor de vagina droger wordt.

Ook kunnen er makkelijker vaginale infecties ontstaan (jeuk, ontsteking, witte vloed en dergelijke). Tot aan de menopauze zorgt de zure pH-waarde in de vagina dat microben zich niet kunnen vermeerderen. De daling van de oestrogenen na de overgang vermindert echter deze zuurgraad met als gevolg dat vaginale infecties sneller kunnen ontstaan.

De bekkenbodemspieren, die zorgen voor een goede vochtaanmaak, orgasmes en gevoel bij het vrijen, kunnen, net als andere spieren, aan kracht verliezen.

Begrijpelijk dat al deze lichamelijke veranderingen invloed kunnen hebben op je gemoedstoestand, je persoonlijk wel-Zijn én op de beleving van je intiem en seksueel leven.

De beleving van seksualiteit
Een orgasme kan als minder intens en explosief worden ervaren, omdat de stuwing en de samentrekkingen die vanuit de geslachtsorganen door het lichaam golven minder hevig en langdurig zijn. De verminderde spierkracht en de geringere spierinspanning kunnen de opwinding bemoeilijken. Die komt meestal pas, wanneer de clitoris, schaamlippen of vagina worden gestimuleerd.

Seksuele opwinding gaat na de overgang, net als daarvoor, gepaard met het vochtig worden van de vagina. De vagina van de vrouw is na de overgang in niet-opgewonden situatie vaak wel droger. Maar als de vrouw goed opgewonden is, is er geen verschil met de vochtaanmaak van voor de overgang. Na de overgang is een vrouw, als ze opgewonden is, dus niet minder vochtig zoals vaak wordt gedacht. Er is wél een verschil met het lichaam van een jonge vrouw die in een niet-opgewonden staat altijd wel een beetje vochtig is...

Een snelle vrijpartij op latere leeftijd levert dus vaak klachten op. Klachten omdat de vagina vaak droger is, meer tijd nodig heeft om haar sappen aan te maken, en waarbij het binnenkomen van de man dan eerder als pijnlijk en onprettig ervaren wordt. Als de vagina niet voldoende vochtig is kan de huid bij de opening van de vagina geïrriteerd raken door het ‘schuren’ van de penis. Als er vaak gevreeën wordt zonder voldoende vochtig te zijn gaat dat op de duur pijn doen. Dat kan resulteren in een gespannenheid bij het vrijen, wat resulteert in nog meer pijn. Ook kan wrijving of streling van de vagina, als de vrouw nog niet opgewonden is, onprettig aanvoelen. Doordat de clitoris extra gevoelig is, kunnen onhandige aanrakingen pijn veroorzaken. Resultaat is vaak: niet meer vrijen!

De ernst van deze overgangsklachten verschilt van vrouw tot vrouw, net als het aantal jaren dat een vrouw klachten heeft en het moment waarop de klachten beginnen. Er zijn vrouwen die nauwelijks last hebben van de overgang en geen van bovenstaande klachten herkennen. De meeste vrouwen ondervinden er helaas in meer of mindere mate wel hinder van. 

De Man en de andropauze 

Lichamelijke veranderingen bij de man en de invloed op zijn seksleven

Geleidelijk minder testosteron
Als mannen ouder worden, neemt het testosterongehalte langzaam af. Bij mannen (en vrouwen) is testosteron het belangrijkste sekshormoon. Testosteron heeft o.a. invloed op de hersenen, het libido, immuunsysteem, erectiekracht, botten en spieren. Het speelt dus een belangrijke rol in het goed functioneren van het lichaam van de man. Vanaf het 40e levensjaar daalt de productie van testosteron met gemiddeld 1 tot 2% per jaar. Dat is dus heel weinig. Lang niet zo snel als de oestrogeen- en progesterondaling bij de vrouw tijdens de overgang, maar toch kunnen mannen hier ook wat van merken.


Bij mannen in de overgang zijn de symptomen wat subtieler. Ze vallen wat minder op. De veranderingen in de hormoonspiegel gaan geleidelijker aan. De hoeveelheid testosteron neemt in een iets hoger tempo af wanneer een man eind veertig of begin vijftig is. Deze daling van het testosteron komt vooral doordat mannen op een wat hogere leeftijd overgewicht krijgen, gezondheidsproblemen hebben en medicijnen gebruiken. Vaak hebben ze wat minder vaak seks (solo en samen), wat ook resulteert in een afname van het testosteron. Opvliegers, zweetaanvallen, minder zin in seks, verminderd libido, minder energie, een lusteloos gevoel zijn verschijnselen die erbij horen en die vrouwen ook ervaren. De hoeveelheid testosteron en de snelheid van de testosterondaling varieert sterk per man; er zijn mannen van in de 70 die een testosteronspiegel hebben die gelijk is aan die van de gemiddelde man van in de 30.

Bij een man worden deze klachten vaak niet in verband gebracht met een lager testosterongehalte.

Minder snel een erectie
Bij de oudere man verlopen de lichamelijke reacties op de erotische opwinding trager. Dat wil zeggen dat er dus iets meer tijd nodig is voordat de penis stijf wordt, dus voordat er een erectie komt. En ook is het op en neer gaan van opwinding en verslapping en verharding van de erectie tijdens het vrijen een veel voorkomende ervaring.

Bij sommige mannen speelt ook het tijdstip en het energieniveau een rol. Een erectie kan bijvoorbeeld 's ochtends of 's middags sneller ontstaan dan 's avonds.

Alhoewel dit normale verschijnselen zijn, gaan heel wat niet (goed) ingelichte mannen zich zorgen maken en vrezen meteen impotent te worden. En juist deze angst om impotent te worden is in veel gevallen de oorzaak van die impotentie. Als de man na de eerste keer weer een poging waagt, dan is er grote kans dat door zijn gebrek aan zelfvertrouwen dit tot een mislukking leidt.

Een man begint het vrijen meestal met een stevige erectie. Als hij wat langer vrijt wordt de erectie soms wat minder stijf. Hij is dan de volgende keer sneller geneigd om wat minder lang te vrijen en sneller te 'penetreren'. Veel mannen worden bang, als ze te lang wachten, dat de erectie verdwijnt. Ze denken soms ten onrechte dan het niet meer zal lukken. Ze stoppen vaak met vrijen bij de eerste vermindering die ze voelen. Wat niet nodig is... meestal ontstaat de erectie weer vanzelf. Bij de ouder wordende man komt het op en neer gaan van de erectie vaak voor.

Erectie verandert
Niet alleen de erectie van de man verandert bij het ouder worden, ook de lengte van de penis in 'erecte staat'. Vanaf ongeveer 60 jaar wordt deze vaak 1 tot 2 centimeter korter.

Nog twee veranderingen. Doordat de doorbloeding op oudere leeftijd vaak minder wordt, wordt de kop van de penis minder gekleurd, minder paars dus. En door de verlaging van het testosteron wordt het schaamhaar rondom de penis ook wat minder.

Ervaring verandert
De ervaring van het hoogtepunt zelf (het orgasme) kan ook veranderen. Voor een jonge man is het moeilijk het ogenblik van ejaculatie uit te stellen: zijn zaadlozing wordt tijdens de gemeenschap al vrij snel onvermijdelijk. De oudere man daarentegen kan dit ogenblik langer uitstellen en veel bewuster kiezen. Voor iemand bij wie in zijn jonge jaren vroegtijdige zaadlozing nogal eens voorkwam, zal dit een grote vooruitgang zijn. Nu kan hij zich veel langer inhouden en beheersen, wat het makkelijker maakt om zijn partner te bevredigen. Want in het algemeen is het zo dat vrouwen minder snel klaar komen dan mannen. Het verschil kan wel een kwartier bedragen. Dit is dus een concreet voorbeeld waarbij partners bij het ouder worden seksueel beter op elkaar ingespeeld raken.

Hoe een man het orgasme beleeft, verschilt natuurlijk van man tot man en van keer tot keer. Maar bij het ouder worden kan de zaadlozing bijna onopgemerkt verlopen: de druk waarmee het zaadvocht naar buiten wordt gestoten is minder sterk. De hoeveelheid zaadvocht vermindert vaak ook op den duur, wat zeker niet hoeft te betekenen dat het plezier dat men aan het orgasme beleeft, afneemt.

Minder lang
Een andere verandering die kan opvallen is dat de erectie minder lang nablijft na de ejaculatie. Het penis wordt vlugger slap. Het wordt haast onmogelijk om in korte tijd verschillende keren tot coïtus te komen. De man heeft gewoon een rustperiode nodig om weer bij te komen. Hoeveel lust (of zin) hij ook heeft, er is een tijdelijke lichamelijke ongevoeligheid voor erotische prikkels.

Ander bijkomend verschijnsel in de overgang: de prostaatvergroting
Naast de daling in testosteron treedt er vanaf het 45e jaar ook een ander lichamelijke verandering bij de man op: de prostaat gaat groeien. Een heel normaal verschijnsel, waar één op de twee mannen op 50-jarige leeftijd mee te maken krijgt. Ze kunnen minder goed plassen, omdat de groei van de prostaat de plasbuis kan dichtdrukken.


Gevolg:

 • een zwakke straal;
 • nadruppelen;
 • vaak moeten plassen (en dan vooral ’s nachts!);
 • moeite met ophouden.

Veranderingen in de levensloop bij mannen en vrouwen


Vijftigers krijgen meestal voor het eerst wat meer 'Pauze' of vrije tijd voor zichzelf en voor elkaar. En met een beetje geluk hebben ze ook minder zorgen aan hun hoofd. Op dit punt van hun leven hebben ze waarschijnlijk ongeveer bereikt wat ze wilden bereiken. Tegelijkertijd zorgen een aantal sociale veranderingen, die gepaard gaan aan het ouder worden, ervoor dat er tussen man en vrouw een nieuw evenwicht gezocht moet worden.

Overgang, seks en de emotionele kant


Veel emotionele veranderingen
Naast de lichamelijke veranderingen heeft de overgang ook een emotionele kant.
De overgang brengt vaak - maar gelukkig slechts tijdelijk - een ongewone vermoeidheid met zich mee. Ook kunnen zich andere ongemakken voordoen waar je niet meteen vrolijk van wordt, zoals bijvoorbeeld: opvliegingen, zweetaanvallen die vaak op hun beurt weer slapeloosheid, zenuwachtigheid en een slecht humeur veroorzaken.

Daarnaast vinden er in deze fase van het leven gebeurtenissen plaats die belangrijke invloed kunnen hebben op het gevoelsleven van de vrouw. Haar kinderen die de deur uitvliegen en onafhankelijk worden bv., of haar ouders die ziek of hulpbehoevend worden of sterven, of haar man die nu rond de vijftig is en die nu misschien ook niet de meest leuke en makkelijke periode van zijn leven doormaakt. Ook de angst om niet meer aantrekkelijk of mooi gevonden te worden omdat men 'ouder' wordt, zit diep in de mens en kan het seksleven soms zwaar verstoren.

Geen zin in seks, meer zin, andere zin?
In deze periode kan een vrouw soms veel minder zin hebben in seks dan vroeger, soms kan ze er zelfs een afkeer voor ontwikkelen. Voor ouder wordende vrouwen is het krijgen van zin in seks een complex proces. Als er lichamelijk of geestelijk iets uit balans is, heeft dat direct invloed op 'de zin in seks'. Overgangsklachten als opvliegers en stemmingswisselingen kunnen het libido dus begrijpelijk verlagen.

Maar het omgekeerde komt ook voor: dat een vrouw meer zin in seks krijgt. Dat laatste hoor je vaak zeggen door vrouwen in het eerste en tweede jaar van de overgang.
Ook kan het gebeuren dat wat ze vroeger heel prettig en spannend vond, haar nu tegenstaat. Vaak wordt de behoefte aan gemeenschap minder, terwijl de behoefte om te vrijen blijft, zelfs vaak groter wordt. Intimiteit, knuffelen, zoenen en strelen worden belangrijker dan een orgasme krijgen.

Na de overgang, wanneer het lichaam relatief over meer testosteron (mannelijk hormoon) beschikt, neemt de lust vaak weer toe.

Die verandering tijdens de overgang is heel normaal. Maar het kan wel een probleem opleveren in de relatie met de partner. Zijn verwachtingspatroon blijft misschien hetzelfde en dan zal hij het niet direct begrijpen als zij het liever anders wilt. Het is dus belangrijk om hier samen over te praten.

Periode van balans opmaken
Zo rond het vijftigste jaar maken veel mannen en vrouwen de balans van hun leven op. Vragen die opkomen zijn bijvoorbeeld: wie ben ik nu eigenlijk? Houd ik wel nog van mijn partner? Wat verwacht ik van mijn relatie in de volgende fase van mijn leven? Ik geniet eigenlijk niet meer intens van vrijen, is het nog de moeite waard? Kan ik niet beter een nieuwe relatie aangaan?

Seksuele prikkelingen veranderen
Ook seksuele prikkelingen en stimuli veranderen. De veranderingen zorgen soms voor onzekerheid en misverstanden: we zoenen zo weinig, ben ik niet meer aantrekkelijk? Zou zij/hij met iemand anders naar bed willen? Is er misschien iemand anders...?

Zowel bij vrouwen als mannen
Niet alleen vrouwen krijgen tijdens de overgang te maken met het zoeken van een nieuwe balans. Ook mannen ondergaan een emotionele verandering. Zij gaan zich minder richten op de buitenkant, hun rol in de maatschappij en het veroveren van de buitenwereld. Er komt meer ruimte voor hun zacht vrouwelijke kant. Zo zien we bv. dat mannen ineens meer aandacht hebben voor de kleinkinderen.

Evaluatie relatie

Wanneer de kinderen zelfstandiger worden en/of op zichzelf gaan wonen, komt de partnerrelatie weer centraal te staan. Man en vrouw zijn weer met zijn tweeën en dit voor de komende periode van zo'n 15 tot 30 jaar. Tijdens deze fase maken mannen en vrouwen vaak een relatiecrisis door, omdat ze elkaar dan vaak niet meer vinden. De partnerrelatie wordt geëvalueerd: wie ben ik als partner, hoe zie ik mijn partner en hoe beleef ik mijn relatie? Vind ik mijn partner eigenlijk nog wel leuk? Wat wil ik nog be-leven met mijn partner?


"... Wat nu, heb ik me geregeld afgevraagd. Wat doe ik met de ruimte die opeens in mijn leven is gekomen? En vind ik de partner met wie ik leef nog wel leuk? We hebben ons leven moeten herijken. Daar komt het op neer. Twintig jaar zijn we een soort 'bedrijf' geweest, een automatisme... Opeens werd onze samenlevingsvorm een totaal andere. Wie waren we zelf eigenlijk ook al weer?..."


Seksueel gezond blijven

Meer tijd voor 'seks'...
Velen hebben hard gewerkt en daarnaast de kinderen groot gebracht. Er was vaak weinig tijd voor intimiteit en warme en oprechte seksualiteit. Het kwam er soms op neer om vlug klaar te komen en daarna goed te slapen. Hoe nu verder, nu er wel tijd voor is? Kunnen de gecreëerde patronen worden doorbroken? Kan je intimiteit en de seksualiteit nieuw leven worden ingeblazen?

Maak er regelmatig iets leuks van
Grootschalige onderzoeken wijzen uit dat mensen die regelmatig intimiteit en seksualiteit ervaren en die tevreden zijn met hun seks- en liefdesleven, minder bij de dokter of bij de uroloog komen aanwaaien. Het blijkt telkens dat zij op een plezierige, ontspannen wijze werk maken van hun liefdesleven.

Door aandacht aan elkaar te besteden, hun uiterlijk goed te verzorgen en werk te maken van ‘de setting’ en de sfeer blijft hun intieme en seksuele leven actief, wat het gelukshormoon aanmaakt in de hersenen, de Harten blijven gevoed en de doorbloeding van de seksuele organen blijft onderhouden.

Er zijn zoveel -zelfs jonge koppeltjes- die niet tevreden zijn over hun seks- en liefdesleven. Dat kan liggen aan zaken zoals moeheid, ziekte, stress, carrière druk, kopzorgen omwille van de kinderen... overgang, lichamelijke klachten... Tot mensen die onvoldoende in contact staat met hun eigen lichaam en hun eigen intimiteit. Het is zo, dat mensen gewoon té weinig moeite doen om het leuk en spannend te houden in hun liefdesleven.

Terug van de intimiteit en van het vrijen een feestje maken is voor veel mensen eerder een opgave dan een feest. Hoe vaak je zo’n feestje bouwt, doet niets ter zake. Het gaat niet om de frequentie, maar om de manier waarop jullie de 'sprong' maken van de bevruchtende fase die nu achter jullie ligt, en de stap zetten naar de Hartbeminnende fase, die voor jullie open ligt...!

Houd het lichaam seksueel aan de gang
Belangrijk is dat je je lichaam seksueel aan de gang houdt, met andere woorden, seksueel gezond en doorbloedt houdt. Seks mis je niet als het er niet is. Alles hangt af van de manier waarop jij naar je eigen intimiteit en je eigen seksualiteit kijkt, en van de manier waarop jij naar je eigen lichaam kijkt en ermee omgaat.

Het seksuele systeem staat vaak op 'uit' en moet weer aan de praat worden gebracht. Als er lang geen seks meer heeft plaats gevonden, solo of samen, dan gaat de seksuele thermostaat op een gegeven moment uit en koelt alles onder de gordel af. Het vraagt dan wel wat om de motor terug op gang te krijgen, en hoe beter kan dat dan via het Pad van the Sacred Tantra? 

Sexual Awakening Healing

Elkaar terug leren beminnen, voorbij prestatiegerichtheid, vertragen...

Ouder wordende vrouwen hebben vaak meer tijd nodig om lichamelijk opgewonden te raken. Wees geduldig, geniet samen en maak tijd. Bent u als man bang uw erectie daarmee te verliezen? Laat die gedachte los. De erectie kan tijdens het vrijen verdwijnen maar weer even snel weer ontstaan. Laat u, als man, dus niet verleiden tot de snelle 'daad' maar neem de tijd om elkaar lief te hebben, elkaar te voelen in de intensiteit van de verbinding en van elkaar te genieten. En voor de vrouw, geef de man de tijd om weer een erectie te krijgen. Deze komt vanzelf weer.

Voor gezonde oudere vrouwen geldt: neem de tijd. Uiteindelijk leidt het stimuleren van de clitoris wel tot vochtigheid. Een veelvoorkomend probleem bij oudere heterostellen is dat mannen op leeftijd het juist sneller willen, omdat hun erectievermogen afneemt, ze worden bang dat het niet meer gaat lukken. Maar als die man leert hoe hij een erectie kan behouden, en met zijn penetrerende kracht leert aankomen in zijn bekken, en zichzelf daar helemaal kan in dragen... dan kan hij ook wachten tot zijn partner vochtig is. Wat maakt dat de diepbeminnende liefde zijn intrede doet, de Harten kunnen open gaan, en een diepe verbinding tot stand komt, één met elkaar.

Tantrische massage, een andere 'vorm' van 'voorspel'
Waar vroeger het accent vooral werd gelegd op het beleven van een orgasme en misschien weinig aandacht werd gegeven aan voor- en naspel, zullen deze laatste nu steeds belangrijker worden. Het lichaam vraagt als het ouder wordt om vertraging, meet aandacht voor intimiteit en minder gericht op de seksuele daad. Dat komt mooi uit want vaak is er nu meer tijd om te besteden aan de kunst van het verleiden en het beminnen. Probeer nieuwe dingen uit en experimenteer. Heeft u bijvoorbeeld wel eens gedacht aan het geven van een Tantrische massage? Dit Heilige Pad kan een verrijking zijn in je liefdesleven. Dus waarom niet proberen?

Intensere prikkeling nodig
Een ouder wordend lichaam vraagt soms naar wat meer intensere prikkels. Veel vrouwen alsook mannen zijn het contact met hun eigen lichaam in tijden van hard werken voor kroost en gezin verloren. Terug intiem leren zijn met elkaar is een prachtig nieuw proces dat de overgangsfase van beider alleen maar naar Hogere vormen van genot en extase kan brengen... WANT, we zijn geboren uit seksuele energie en dit is ons hoogste potentieel. Dat neemt nooit af, we kunnen het wel te weinig aanboren en onze aandacht er te weinig op vestigen, dàt wel!

Ja, als je ouder wordt heb je meer tijd en sensuele prikkels nodig om verlangens te wekken en opwinding te voelen. Ga niet zitten afwachten tot de prikkels uit de lucht vallen. Beter is het om er zelf naar op zoek te gaan, en samen te gaan ontdekken. Seksualiteit begint vaak in het hoofd, terwijl het een lichamelijk gebeuren wordt, en vanuit het bekken moet ervaren worden. Ga samen op zoek naar een vernieuwende vorm van intimiteit, en zoals ik eerder schreef, wat kan je daarbij beter helpen dan het Pad van the Sacred Tantra?

Geef de seks niet op
Heel veel onderzoeken hebben uitgewezen dat seks goed is voor lichaam en geest. Ook wordt de onvermijdelijke veroudering van de geslachtsorganen in heel sterke mate tegengegaan door regelmatig seks. Het lichaam én de organen worden meer doorbloedt, en het verouderingsproces vertraagt behoorlijk. Dus seks opgeven uit zorg voor zijn of haar gezondheid zou een grote vergissing zijn, integendeel... éénmaal de motor op gang is, dan vrij je langer, intenser, diepgaander, lichamelijker, meer verbonden... meer full body en minder vanuit het hoofd.

Ontspan
Als je jong bent, kan het lichaam een hoop stress en spanning aan. Als je ouder wordt, wordt dat vermogen minder en wordt het steeds belangrijker om op tijd te ontspannen.
Dat is ook belangrijk voor je seks- en liefdesleven. Spanning en seks gaan namelijk slecht samen. Ontspanning is de basis voor samen genieten. Als je ontspant daalt je hartslag en komt de seksuele opwinding vanzelf op gang. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste stellen in de vakantie, of tijdens een weekendje weg, meer zin in seks hebben. Dagelijks een moment ontspannen door bijvoorbeeld sport, wandelen, meditatie of oefeningen zal u seksleven, ook buiten de vakanties om, enorm verbeteren.

Gezonde sappen
Voelt de vagina droger aan? Geef elkaar eerst een deugddoende massage zodat de vrouw meer in haar lichaam en in haar bekken kan zakken, en zich vanzelf kan openen... Voor de man is het een weldaad voor lichaam en geest om eerst even lekker verwend te worden, dat neemt de drang om te ontladen af, of omgekeerd... kan de man zich geleidelijk aan meer ontspannen in zijn Hart en voelen dat hij bemind wordt om wie hij is. Er kan met glijmiddel gewerkt worden, doch als je tijd neemt voor elkaar, en je kan de natuurlijke sappen van het lichaam als vanzelf laten ontstaan, dan komt er eenheid in verbondenheid, diepe liefde voor elkaar, een diepe versmelting, éénheid... een nog ongekende pure vorm van een Hoger orde...

Train de bekkenbodemspieren voor behoud van een gezonde vagina
Goede, sterke bekkenbodemspieren zijn essentieel voor de beleving van een intieme en gezonde liefdesband, met jezelf en met je partner. Ze zorgen voor meer intense orgames, meer gevoeligheid in heel het bekkenbodemgebied en een goede aanmaak van vocht. De bekkenbodemspieren kunnen verzwakken als we ouder worden, net als andere spieren. Maar ze kunnen gelukkig ook getraind worden. Dat is belangrijk om te doen als je ouder wordt. En je bent nooit te oud om daarmee te beginnen.

Sterke bekkenbodemspieren helpen voor behoud van stevige erectie

Krachtige bekkenbodemspieren zijn ook belangrijk voor hem. Het zorgt voor een sterke erectie. Een eenvoudige oefening om de bekkenbodemspier te trainen en te zorgen voor een blijvend krachtige erectie is de volgende. Tantra massages kunnen hier enorm toe bijdragen, je seksuele (penetrerende energie) te leren kanaliseren in het lichaam, om zo te evolueren naar een meer oceanische beleving... Ja, de vulkanische ontlading is het meest gekend bij mannen, terwijl, als mannen in hun Hart kunnen open komen, dan worden het Hart en bekken met elkaar verbonden, en wordt het voor de man een totaal ervaring en een intens andere beleving.

Begrip voor haar

De man dient te begrijpen dat de overgang een lastig periode voor een vrouw kan zijn. Dat ze daardoor bijvoorbeeld geen zin in seks heeft, of andere zin. En dat ze, minder nog dan vroeger, een harde of onhandige benadering van de man kan verdragen. De clitoris wordt nog gevoeliger doordat de huid erom heen dunner wordt. Een al te directe stimulatie zal, in plaats van prettige gevoelens, eerder irritaties opwekt. Het werkt vaak beter om niet de clitoris zelf, maar vooral de streek er omheen te strelen. Hij dient ook te begrijpen dat het belangrijk is, meer dan voorheen, dat de vrouw fysiek opgewonden moet zijn vooraleer hij haar opent in haar bekken.

Begrip voor hem

Belangrijk is dat de veranderingen begrepen en aanvaard worden door beide partners. Zij moet weten dat het normaal is dat de penis niet meer zo vlug stijf (tot erectie) komt, en dat dit helemaal niet hoeft te betekenen dat de man haar minder begeert. Integendeel; ze moet weten dat wanneer de erectie minder hard is, zij daar iets aan kan doen: een groter lichamelijk contact, de penis intensiever strelen en het helpen binnendringen, zal maken dat deze vanzelf harder wordt.

Hulp

De weg om tot een nieuwe verstandhouding te komen verloopt niet bij iedereen even gemakkelijk. Gelukkig komt er een steeds groter wordend aanbod inzake Tantra en het Pad van de Heilige Seksualiteit. Aarzel vooral niet om je laten bij te staan op dit Pad. 


Wees blij met elkaar

Het gras lijkt altijd groener bij de buren. Maar wees gerust, dat is echt niet zo. De meeste koppels die lang bij elkaar zijn, zijn op een bepaald punt in hun relatie niet tevreden met hun seks- en liefdesleven. Maar dat jullie een lange relatie hebben, is op zichzelf al heel bijzonder. Dat hebben jullie toch maar mooi samen gedaan. Daar mogen jullie beiden trots op zijn. En een langdurige band met een partner van wie je houdt, is een mooie basis om samen opnieuw op ontdekking te gaan.

En... waarom zou je het niet doen? Het kan alleen maar mooier, intiemer, intenser en gepassioneerder worden. Je komt zeker tot verrassende mogelijkheden...!

Een elixir voor de 'eeuwige jeugd' bestaat niet en testosteron is dat ook niet. Menselijke verhoudingen blijken uiteindelijk toch belangrijker voor een goed liefdesleven dan hormonen. Over het algemeen geldt echter dat het voldoende helpt om te accepteren dat men ouder wordt en de levensstijl aan te passen: minder of niet roken, minder alcohol, geen junkfood, voldoende vezelrijke voeding, genoeg water drinken en regelmatig flink wat beweging.

De twee belangrijkste tips om uw testosteron niveau snel te verbeteren zijn:

 • Zorg dat u van uw overgewicht afkomt. In vetweefsel wordt voor een deel testosteron omgezet in oestrogenen. Hoe meer vet, des te minder testosteron en hoe meer oestrogeen.
 • Zorg dat u seksueel actief blijft, solo EN samen. Als de seks lange tijd uitblijft, daalt uiteindelijk de productie van testosteron. Hierdoor neemt de "nachtelijke respons" af wat de conditie en werking van de penis niet ten goede komt en kan resulteren in allerhande problemen.

"Eeuwige jeugd"

Sommigen promoten testosteron als een wondermiddel. Sinds 2000 is het aantal voorschriften voor testosterontherapie in de VS met maar liefst 400 procent toegenomen. “Bij ons is het gelukkig nog niet zo ver”, vertelt professor Vanderschueren. “Ik zou niemand aanraden om testosteron te gebruiken zonder grondig onderzoek van de onderliggende oorzaken van het eventuele tekort.” Een deel van het probleem is de wens om eeuwig jong te blijven en het onvermogen van sommige mannen om zich bij normale veroudering neer te leggen. “Mannen willen jong en viriel blijven. Het natuurlijk
verouderingsproces aanvaarden is misschien wel een van de moeilijkste oefeningen in onze op schoonheid en jeugd gerichte maatschappij.”


Het is ons nog niet helemaal duidelijk hoe het effect van buikvet op het mannelijke hormoon precies werkt, maar er is duidelijk een samenhang. Sterker nog, we zagen het zelfs bij mannen met een gezond BMI maar met een buikje. Het probleem zit hem dus in het buikvet...
Betekent dat ook dat vermageren volstaat om de testosteronproductie weer op niveau te brengen? “Inderdaad, vermageren en terug een gezond BMI bereiken is waarschijnlijk de beste remedie. De testosteronproductie komt daardoor weer op peil en hetzelfde kan gezegd worden over het libido en de seksuele functies. Natuurlijk is vermageren een ingewikkeld proces. Maar bij die zwaarlijvige mannen testosteron toedienen, is dus niet altijd het juiste antwoord. Een goed dieet, eventueel onder begeleiding, wel.”

The Sacred Tantra

De 'seks' zoals we die in het Westen kennen is voornamelijk de 'seks in het hoofd', die ontstaat uit seksuele driften, verlangens en gedachten, plaatjes en fantasieën... Mensen gebruiken nog vaak deze vorm van seksualiteit om zich te ontdoen van stress en spanningen in het lichaam. De meeste mensen kennen alleen de vulkanische, ontladingsgerichte extase waarbij de seksuele spanning na een kortere of langere opbouw wordt ontladen via de genitaliën. Wat gebeurt er als de opgebouwde erotisch-seksuele energie niet wordt ontladen op genitale wijze? En, de opgebouwde energie daarna door de man meestal niet kan worden heropgebouwd? Voor de man betekent dat doorgaans dat hij dan klaar is, alleen... heeft hij dan écht genoten? De energie van lust tot contact wordt pas na verloop van tijd opnieuw opgebouwd...


Niet zelden is dit de enige extase die men kent... De seksuele ontlading is niet zelden een driftmatige, geile ontlading van de energie, waarmee dikwijls het beleven van opkomende emoties uit de weg wordt gegaan. Veel mannen, maar ook vrouwen hebben meer schrik hun intimiteit in relatie te delen dan hun seksualiteit in een relatie te be-leven.
Hier spreken we over een vulkanische beleving, een ontladingsgerichte drive, een verlichamelijking van de levensenergie.


Als Hart en Ziel, hoofd en bekken een Eenheid in beleven worden, en de energie kan ongehinderd door de 7 stromingsgebieden (ogen, kaken, keel, hart, middenrif, buik en bekken) van het vegetatieve zenuwstelsel stromen dan spreken we over een oceanische, opladingsgerichte extase.


Door middel van adem en klank, worden de eerst opkomende emoties doorheen de verschillende lagen gekanaliseerd en op een absoluut onschadelijke manier welkom gegeten. Door het niet ontladen van de spanning langs genitale weg, zoekt deze zich via het vegetatieve zenuwstelsel een weg door het lichaam en stuit daarbij op de emotionele blokkades die de meeste mensen in hun spieren hebben vastgezet. Door uiting te geven aan die onverwerkte emoties, komt dat gebied in ons meer open, waardoor de energie er doorheen kan stromen. Door het opruimen van emotionele blokkades, een zeer intieme aangelegenheid tussen (levens-)partners, wordt ons lichaam met een opladende ademhaling opnieuw energie doorstromend gemaakt.


Het resultaat bij een volledige doorstroming is dat er een oceanische extase beleefd wordt, waarbij de seksuele energie wordt opgebouwd om deze door heel het lichaam te laten stromen. De ontlading van de energie vindt dan spontaan plaats over geheel het lichaam en maakt zich kenbaar als een soms nauwelijks zichtbare fijne trilling net onder de huid, met voelbare vibraties tot in iedere cel van je lichaam. Niettemin duidelijk voelbaar als een weldaad! Deze oceanische extase kan vele minutenlang aanhouden en vergezeld gaan van diepe geestelijke inzichten. Deze extase blijkt helend, je voelt je weer één geheel...
Hoofd, hart en buik zijn verbonden met elkaar, wat je bij liefdevolle diepe versmeltingen brengt en intense eenheidservaringen met jezelf én de ander.
Hier spreken we over een energieopbouwende drive, verheffing van de energie door middel van transformatie, een vergeestelijking van de levensenergie.

Er is dankbaarheid naar elkaar als deze beleving kan worden opgebouwd, dit in tegenstelling tot het katterige gevoel dat resteert als de vulkaan gespuwd heeft en er daarna geen blijken van liefde meer voelbaar zijn. Alles is te zien als een vorm van levensenergie. Deze levensenergie stroomt van nature vrijelijk door vier psychische kanalen, waarlangs ons bewustzijn groeit: emotioneel, zintuiglijk, mentaal en intuïtief.


'House of the Heart' wil zich inzetten, mensen te helpen, deze beweging van Hart naar bekken te maken. Een Tantrische manier van leven, een natuurlijke manier van liefhebben, van beminnen, vanuit een natuurlijke integriteit, voorbij tijd, techniek en prestatiegerichtheid.

Ontdek verder mijn aanbod en lees de getuigenissen

Embodiment
Work

Coaching & Therapie

The Sacred Tantra
The Art of Intimacy

Lectuur &
Mijmeringen

Getuigenissen