Vrouwen-Wijsheid…
     Vrouwen-Lichaam…
          Vrouwen-Kracht…


Vrouwen-Wijsheid…
Vrouwen-Lichaam…
Vrouwen-Kracht…

Groeitraject 'De Volheid van de Vrouw'

Wil jij met een besloten groep van vrouwen een jaar lang de essentie van vrouwelijkheid in jezelf herontdekken en verankeren? Je lichaam opnieuw leren kennen in haar volledigheid en jouw potentieel van zelfheling heractiveren?

"De Volheid van de Vrouw" biedt fundamenten van de holistische vrouwelijke
Zelf-genezing en leert vrouwen een basis te vormen om zich stevig in hun vrouwelijkheid te verankeren en te leren LEVEN van binnen-uit.


De wereld van vandaag vraagt om liefdevolle, krachtige vrouwen, die zichzelf in hun unieke waarheid en openheid durven laten zien en vrij willen zijn van diep opgeslagen emoties en patronen.


We kunnen de biologische betekenis van vrouwen (en mannen) niet negeren. Er is sprake van een specifieke vrouwelijke biologie, waaraan we ons niet kunnen onttrekken... De ervaring leert me dat afstemmen op wat zich diep in ons beweegt, uiteindelijk meer gevoel van authenticiteit geeft, dan de momenten waarop we op krampachtige manier tegen de natuurlijke beweging in gaan. De realiteit is dat de natuur, onze natuur, zich niet altijd onderwerpt aan onze agenda...


Echt in je lichaam wonen en één worden met je lichaam vraagt aanwezigheid en bewust-Zijn, het is écht durven voelen wat je lichaam je te vertellen heeft. Jezelf toestaan dat je je onveilig, onzeker, bang, kwetsbaar mag voelen en je gevoel erkennen. De muurtjes die je hebt opgetrokken langzaam laten smelten opdat je open, zacht en liefdevol tevoorschijn mag komen. Het vraagt tijd en aandacht om van je hoofd naar je bekken te reizen en je lichaam terug te leren vertrouwen en te leren eren.


'De Volheid van de Vrouw' biedt een unieke en krachtige werk-Wijze die focust op liefde, Hart en seksualiteit. Ons doel is om een nieuwe energiestroom van plezier, genot, opwinding en liefde in jou te activeren, en de natuurlijke 'flow' tussen Hart en Yoni te omarmen. Het vrouwelijke en het mannelijke aspect in jou te herenigen, in combinatie met de wijsheid van je Hart en je hoofd. De Volheid van de Vrouw past voor iedere vrouw die met verwarringen kampt rond een beleefde seksuele identiteit, de erotische en de seksuele beleving ervan, alsook de relationele expressies van liefde. Onze benadering richt zich op het terugvinden en het heractiveren van de eenheid die kan bestaan tussen je seksuele (genitale) en je liefdesenergie (Hart).


"Een eerste sleutel om onze Vrouwelijke Natuur te leren kennen is de weg van de lichamelijke ervaring. Dit is de meest authentieke ervaring omdat zij de meest intieme gewaar-wording is van ons Wezen."


Om echt vrij te komen en te worden hebben we elkaar nodig om wat diep in ons opgeslagen ligt, terug aan te wakkeren en in ons lichaam weer vrij te geven. In alle openheid en kwetsbaarheid je kracht durven laten zien, voelen én leven, ja!

Wanneer vrouwen in waarheid en in kwetsbaarheid samenkomen ontstaat er iets magisch. Aangevuld met mijn doorvoelde en doorleefde expertise in the Sacred Tantra, the Sacred Feminine, the Sacred Anatomy, de vrouwelijke hormonale processen en de menopauze, kan dit groeitraject een krachtige voedingsbodem zijn voor (inter)persoonlijke groei, lichamelijke genezing en bekrachtiging van
het mens -en Vrouw-Zijn.

Voor dit Groeitraject laat ik me bijstaan door Nadia Dehondt. Haar oeverloze waterkracht stelt haar als geen ander in staat om te luisteren, vrouwen te ondersteunen en vrouwen te inspireren. Het is fijn om met Nadia samen te werken, in volle overgave, kwetsbaar en krachtig. Tijdens de massage demo's laat ze zich van haar meest kwetsbare kant zien wat heel inspirerend en bekrachtigend werkt voor de vrouwen. Nadia is gespecialiseerd in geweldloze communicatie, haar bijdrage is heel waardevol in vrouwen leren communiceren vanuit Hart en bekken... 
Ja, echte intimiteit is terug leren genieten van je eigen lichaam en van je eigen seksualiteit en daar zijn we
-voel ik- grote gangmakers in...  

Naast het therapeutische en ondersteunende aspect van het Groeitraject is het zorgende element ook enorm belangrijk. Veel vrouwen hebben heel goed geleerd om te zorgen voor man, kind en vele anderen, maar zijn vergeten hoe het is om voor zichzelf te zorgen, laat staan te (mogen) ontvangen. Overvloedige schotels met fruit en lekkers, en heerlijke middagmalen verzorgd door een catering  worden ten berde gebracht waarbij je enkel nog de voetjes onder tafel dient te schuiven. Terug leren om te genieten en te ontvangen is een hoeksteen van 'De Volheid van de Vrouw'.

Een inblik op het Groeitraject 'De Volheid van de Vrouw'


Onze intentie is om jou met al deze kwaliteiten in contact te brengen en jou te bekrachtigen in jouw meest pure en zuivere Vrouwpotentieel. Daarenboven maak je deel uit van een vrouwenbedding waarin we samen onderzoeken hoe we dit oneindig Liefdespotentieel volledig kunnen be-lichamen en tot expressie kunnen brengen. Intimiteit is afhankelijk van de aanvaarding van onze gevoelens, onze lichamelijke sensaties en onze gevoeligheid. Echte intimiteit is eerst leren genieten van je eigen lichaam en van je eigen seksualiteit.
Eerst helemaal intiem leren worden met jezelf.


"Iedere vrouw die vrij geworden is in zichzelf en de beproevingen van miskenning

tot in de diepte heeft afgelegd, doorvoeld, doorwerkt en ervaren,

 is in staat zich werkelijk te verbinden met een ander."


De bio-energetische karakterstructuren en de volgende drie thema's
 doorlopen het gehele Groeitraject:
Vrouwen-Wijsheid
Vrouwen-Lichaam
Vrouwen-Kracht

Verder kent 'De Volheid van de Vrouw' twee stromingen van waaruit gewerkt wordt:
The 'Sacred Body Awakening' 
The Sacred Sexuality / 'Sexual Awakening'


De 'Sacred Body Awakening': het wakker maken van het lichaam, into the body komen! Je leert je VOEL-kwaliteiten (her-)ontdekken, je levensenergie terug stromend en vloeiend maken en verbindend te communiceren vanuit je bekken.


The Sacred Sexuality/'Sexual Awakening': seksueel ontwaken, je seksuele levens-energie leren voelen, ervaren en leren kanaliseren in je lichaam.In deze opleiding staan dus een diepgaandere verbinding met jouw lichaam en je menselijkheid centraal. Ieder verlangt tenslotte naar een gezonde, stabiele en dynamische relatie met zichzelf die seksueel en emotioneel vervult. We zijn allemaal op zoek naar die verbinding, en tóch herhalen we op onbewust niveau seksuele en emotionele patronen vanuit onze jeugd.


We creëren een Heilige en veilige bedding waartoe wij je graag willen uitnodigen om telkens een laag dieper af te dalen... het is laagjes pellen, je 'bobijntje' afwikkelen... door middel van deelrondes, gezond aanraken en introspectie, psychotherapeutische ondersteuning, systematisch werk, energetisch en emotioneel lichaamswerk, adem-en stemwerk, dans en authentic movement, geleide meditaties en visualisaties, Sexuologisch Lichaamswerk, Sacred Body Awakening, Sexual Awakening, Embodiment werk, Sacred Tantra werk en massages...


Benaderingen vanuit de Westerse en Oosterse beschaving, het Sjamanisme, het Boeddhisme, het Taoïsme en de Tao van de Vrouw, de Kracht van Vrouwelijke Wijsheid, het Heilig Vrouwelijke en de Heilige Seksualiteit, the Sacred Anatomy en het vrouwelijk lichaam, de Baarmoeder-Wijsheid en de oude Wijsheid uit de Gnostiek doorlopen tevens het gehele traject.


Leven vanuit onze vrouwelijk essentie is leven in connectie met ons Hart en tóch diep geaard en geworteld zijn. VOL-ledig Vrouw Zijn gaat voor ons voorbij bekken en buik! Wanneer deze integratie heeft plaatsgevonden voelen we ons seksueel gegrond en ervaren we diepe levensvreugde... We leven onze passie en harmonie in interactie met onze medemensen, partner en het Grotere Geheel. Zonder angst onszelf en de ander nog te verliezen, stralen we vanuit onze Kern, stevig verankerd vanuit een gezonde seksuele basis. En deze innerlijke Kracht kan niet (meer) vernietigd worden door factoren van buitenaf.


Eerste stroming: Verkennen, ontdekken, begrijpen, aankomen...
De wijsheid van je lichaam


Vrouwen zijn liefde… en door je lichaam kun je voelen, kun je je openen voor de liefde, met al je zintuigen. Hier leer je contact maken met je lichaam, met je gevoelswereld, met je verlangens, met je overtuigingen en je seksuele (levens-)kracht. Het ontwikkelen van je seksuele energie is een pad dat leidt naar
zelf-genezing en diep contact met het Goddelijke Wezen in jeZelf.


Deze stroming gaat over:

 • Aankomen en thuis komen in je lichaam. Je vrij voelen in je lichaam: vrij van schaamte, angst, onzekerheid, twijfel, pijn en rusteloosheid. Veiligheid ervaren in jouw lichaam.
 • De taal van je lichaam ontrafelen en leren begrijpen. Je bevrijden van oud-opgeslagen cel-informatie en emoties.
 • Je plek terug leren innemen.
 • Jouw verbinding herstellen met moeder aarde.
 • Ontdekken, indalen, jezelf leren vervullen van Liefde.
 • Jouw toegang tot de diepere kennis en oeroude wijsheden heractiveren.
 • .Woman's Sacred Anatomy.

Tweede stroming: Doorwerken, doorvoelen...
De wijsheid van je baarmoeder.


De baarmoeder is de Heilige Tempel van je prachtig en krachtig vrouwenlichaam. De enorme creatieve seksuele kracht en vormeloze potentie die hierin opgeslagen zit, is groots! Je baarmoeder is geen plek voor verdriet en pijn, maar voor creatie en nieuw leven! Deze instinctieve kracht in combinatie met het Goddelijke in jezelf stelt je in staat een krachtige bedding te creëren voor je partner, kinderen, omgeving en moeder aarde.

Deze stroming gaat over:

 • Leren luisteren naar je baarmoeder, je leren openen voor je innerlijke gids.
 • Opnieuw leren vloeien met jouw natuurlijk cyclisch ritme
 • Jouw tempel wakker maken
 • Je bevrijden van oude emoties opgeslagen in het celgeheugen
 • Bekkenbodem- en indaalwerk
 • Wakker maken van je seksuele, vitale energie
 • Heling van de moederlijn

Derde stroming: Concluderen, bekrachtigen, integreren, toepassen...
De Wijsheid van je yoni

De diepte en geheimen van de Yoni worden niet voor niets de grotten van de vrouw genoemd. Het vraagt veel vertrouwen om jouw Yoni in onschuld te wassen en haar te eren. De manifesterende kracht kan weer terugkeren als deze poort op gewijde manier wordt aangeraakt.Deze stroming gaat over:

 • Diep verankeren in je lichaam, 'thuis komen in je Heilige Tempel', diep indalen...
 • Jezelf bevrijden van trauma, pijn, overtuigingen. Oude ballast die jaren in bekkengebied en in de Yoni werd opgeslagen mag vrijkomen.
 • Eén worden in Hart en Yoni. Jouw twee liefdespolen met elkaar verbinden.
 • Je openen voor je seksuele stroom en de diepte/omvang van je levensenergie leren
 • voelen. Je seksuele onschuld claimen. Het bestaansrecht om te genieten terugnemen.
 • Je openen om te ontvangen en ontvangen te worden.
 • Je verbonden voelen met het groter geheel, eenheid ervaren, vertrouwen in liefde en overgave.
 • Vrouwensupport en -bekrachtiging.

In het kort

De Volheid van de Vrouw brengt aarding en begrip in de verwarringen rond een beleefde seksuele identiteit, de erotische en de seksuele beleving ervan, alsook de relationele expressies van liefde. Seks wordt opnieuw een energiegever in plaats van een energievreter!

Dit Groeitraject transformeert de meest hardnekkige als veelvoorkomende emotionele en fysieke patronen. Door met aandacht stil te staan bij je gevoelens en behoeftes leer je wat in jou leeft (jouw binnenwereld) naar buiten te brengen en tegelijk dicht bij jouw vrouwelijke essentie te blijven. Vastberaden en en onwankelbaar!


De Volheid van de Vrouw is een alternatief dat past voor iedere Vrouw die met verwarringen kampt rond intimiteit, seksualiteit, seksuele schaamte, seksuele armoede, misbruik...

Ja, leven vanuit onze vrouwelijk essentie is leven in connectie met ons Hart en tóch diep geaard en geworteld zijn. VOL-ledig Vrouw Zijn gaat voor ons voorbij bekken en buik!


Wanneer deze integratie heeft plaatsgevonden voelen we ons seksueel gegrond en ervaren we diepe levensvreugde... We leven onze passie en harmonie in interactie met onze medemensen, partner en het Grotere Geheel. Zonder angst onszelf en de ander nog te verliezen, stralen we vanuit onze Kern, stevig verankerd vanuit een gezonde seksuele basis. Eens herwonnen kan deze innerlijke Kracht niet (meer) vernietigd worden door factoren van buitenaf. 

Wie heeft er baat bij deze training?

Iedere vrouw die het verlangen koestert om:

 • dieper in contact te komen met haar vrouwelijkheid en haar Vrouwelijke Wijsheid
 • die de Tempel van de Heilige Seksualiteit wilt betreden
 • die haar lichaam wil leren kennen en eren
 • die in haar vrouwelijke kracht wil staan en leren leven van binnenuit...!


Wat kan dit traject jou brengen?

 • de kracht van Vrouwelijke Wijsheid ontdekken, voorbij bekken en buik...
 • jouw dieper potentieel en vrije expressie in jouw lichaam leren ervaren
 • thuiskomen in jouw lichaam, jouw lichaam ervaren als 'tempel',
  met meer vertrouwen, rust en stabiliteit
 • geïnspireerd worden rond bewust geraakt en aangeraakt worden, voorbij techniek & theorie
 • eenvoud en puurheid gekoppeld aan diepgang in jouw communicatie en jouw handelen
 • openen van een verborgen (seksuele en emotionele) intelligentie
 • jouw vrouwelijk ritme ontdekken dat jou nog meer bij jouw 'ware natuur' brengt
 • terug naar de taal van je Baarmoeder, je openen voor jouw innerlijke Gids...
 • De Koningin op hoge hakken:

Hoe zet ik die kracht nu neer in mijn dagelijks leven?

Wat heb ik geleerd, hoe pas ik deze toe in mijn dagelijks leven?

Hoe breng ik mijn behoeftes naar buiten, datgene wat gezien en geleefd wil worden...?


Dit Groeitraject gaat over de energetische wedergeboorte van de Vrouw, in jou!

Praktisch

Data en deelnamekosten


De vraag naar deze werkvorm is groot.
Steeds meer vrouwen kiezen voor hun Volle potentieel van Vrouw-Zijn.
Hemels dankbaar voelen we ons, om samen een nóg grotere bijdrage te mogen leveren aan een steeds groter wordend Vrouwelijk veld in België...

Met vreugd bieden we dit traject voor de zesde jaargang aan.

Een zwangerschap duurt 9 maanden, wij werken vanuit 9 weekendblokken.

De nieuwe trajectdata zijn:

WK 1: 5-6 sept. 2020
WK 2: 17-18 okt. 2020
WK 3: 12-13 dec. 2020
WK 4: 9-10 jan. 2021
WK 5: 6-7 febr. 2021
WK 6: 6-7 maart 2021
WK 7: 24-25 april 2021
WK 8: 22-23 mei 2021
WK 9: 26-27 juni 2021

Het laatste weekendblok betreft de Viering van ons Volle Vrouwpotentieel met uitreiking Certificaat!

Gezien het kwetsbare karakter van dit groeitraject,
en de tijd die nodig is om af te wikkelen en in te dalen in het lichaam,
is zorgvuldigheid in opbouw noodzakelijk.
In die zin is het NIET mogelijk deze weekendblokken afzonderlijk te volgen.
Ze dienen gevolgd te worden in de volgorde waarin ze worden aangeboden.
De intense & bijzondere relatie die ontstaat tussen vrouwen, zorgt voor een veilige en zachte bedding. En deze is nodig om de diepte in te gaan en jezelf opnieuw open te stellen.
Een Sisterhood waarbij iedere vrouw zich gedragen, gesteund,
gestimuleerd en geïnspireerd kan voelen in en tijdens haar groeiproces.
Onder Vrouwen kom je 'thuis'...!Aanvang: Socialiseren vanaf 9 uur, start om 9.30 uur
Einduur: op zat. 18.30 uur, op zondag, 18 uur
Locatie: 'House of the Heart', Ragestraat 38 te 9620 Zottegem
Deelnamekost:

 • Aanbetaling: 200 euro, vanaf dan ben je definitief ingeschreven!
 • Early Birds: Inschrijven EN betalen vóór 15 april 2020 : 2650 euro voor de totale
  opleiding, zijnde negen weekendblokken.
 • Normaal Tarief: Na 15 april 2020 tot aanvang opleiding: 2800 euro voor de
  totale opleiding, zijnde negen weekendblokken.
 • Spreiding van betaling: 970 euro te betalen vóór 15 april, vóór 15 september en
  vóór 15 januari 2021.


Algemeen:

 • Aan deze training gaat een intakegesprek vooraf met de trainers.
 • Deze namiddagen zijn NIET afzonderlijk te volgen omwille van
  het opbouwend karakter.

Inbegrepen: Thee, zoethoudertjes, warm middagmaal (soep, hoofdmaaltijd,
dessert), massageolie, Nepalese loungi (omslagdoek).
Niet inbegrepen: Ontbijt, avondmaal, overnachting, handdoeken en toiletgerief.

Opstart: Vanuit de 'deepest Yin' gaat onze voorkeur naar werken met kleinere
groepen, max. 12 vrouwen! Wees er dus snel bij!

Trainers: Nadine Dernaucourt en Nadia Dehondt.

Wens je nog informatie, heb je nog een vraag, of voel je dat jij je graag mee onderdompelt onder dit warme deken?

Lees gerust hieronder de getuigenissen over de voorbije vijf Groeitrajecten.

We heten je van Hart-e welkom!

Getuigenissen

Amari

De "Volheid van de Vrouw" 

Waauuuw dit is het!
Toen ik dit zomaar zag opspringen in het Googlen.
Dit is JAAA, en mijn ja bleef een ja en ik ben het jaartraject aangegaan... ondanks de verre afstand. En jemig wat ben ik De Kosmos en Nadine immens dankbaar!
Het is een Parel, het is voor mij een openbaring een gelukswonder, daar ik zo op zoek was om mijzelf te ervaren en aan te nemen in mijn volheid van mijn vrouw zijn.

Ik voel mij immens dankbaar voor alle zorgvuldigheid, zorgzaamheid en zachte stralende volle warmte van Nadine.
Haar opmerkzaam teder en krachtig zacht zijn, creatief liefdevol in heel haar aanbod.
Ik voel een immense dank voor alle vrouwen die er waren, die ik heb mogen leren kennen, mogen voelen in al onze onschuld...
Dank voor al onze openheid, onze zachte aanrakingen.
De wonderlijke ervaring dat mijn "kleine" borsten er helemaal mochten zijn... want ik heb ze ervaren in volle liefde.
Een Parel in vreugdevol verstild intiem zijn, in vreugdevol, sexy en intiem dansen met elkaar, in zachte welriekende warme olie,
handen in open strelingen, in openheid delende woorden,
in stil zijn met elkaar en met mijzelf, in huilen en lachen, in 'raakbaar' zijn.
Ik heb mijzelf zo ECHT in de VOLHEID van de VROUW gevoeld,
dank dank dank, nu nog zet zich dit voort in mij!
Ik ben Vol- ik ben Waardig-ik ben Vrouw, ik voel mij VOL-WAARDIG-VROUW!
Ik buig voor de schoonheid in iedere vrouw!
En ik buig voor jou Nadine, ik hoop dat vele vele vrouwen jouw aanbod aangaan!
Om te voelen dat wij écht Vrouw-Zijn!
Hierin schuilt voor mij ons ware GELUK.
Namasté,

Amari

LenA

Lieve Nadine,
Dankjewel voor de 'Volheid van de vrouw' weekends.
Ik ben er ongelooflijk door geraakt en dankbaar voor.
Wat me diep raakte was het enorm veilig gevoel dat ik ervaren heb.

Zonder dat gevoel zou ik de weekends niet als helend, als groeiend ervaren hebben.
En daar ben ik je heel erg dankbaar voor.
Verder hou ik van de stilte, zeker in zo'n intense weekends.

Daarom heb ik me 's middags steeds een beetje afzijdig gehouden.
Ik ben heel blij dat dat zowel door jullie als door de rest van de groep gerespecteerd werd. En... gaf het traject mij altijd een prettig gevoel, nee! 

Maar dat hoeft ook niet. Als alles me een prettig gevoel had gegeven had ik niets geleerd.
Ik kan nog niet zeggen waar ik op dit moment met mijn leven sta... ik ben in beweging...
Wél kan ik zeggen dat jullie het ongelooflijk prachtig hebben gedaan en gebracht!
Heel veel liefs aan jou en aan Nadia.
Lena

Francine

Lieve Nadine,
Ik blijf fenomenaal onder de indruk van hetgeen wij hebben mogen meemaken tijdens onze hartsgedragen Vrouwenweekends.
Ik had nooit kunnen/durven dromen wat deze met mij zouden doen. Ik blijf je enorm dankbaar dat je mij de kans gegeven hebt om hieraan deel te nemen.
Ik voel een grote zachtheid in mij, een erkenning van mijn lichaam, ik zie mijn lichaam weer graag. Ik heb ook heel veel geleerd van de andere vrouwen, hun emoties, hun verhalen,
hun uitdagingen....
En dan bovenal de manier waarop jij met ons bent omgegaan... die zachtheid, soms strengheid (want die moest er ook zijn), die flow, die omkadering, de prachtige muziek, de manier waarop je ons met zachte hand dieper en dieper in ons lijf bracht.... de kansen die je ons gegeven hebt om laagje per laagje af te pellen...
Ik herinner me nog dat ik tijdens het eerste weekend zei: ik zou eens goed willen wenen maar het lukt me niet.... En ja, het is mij gelukt, wat een bevrijding!
En dan de keren dat je tegen me zei: roep eens luid, geef geluid aan je stem… toen ik bij jou op de matras lag, en het mij niet lukte...
De weekends hebben zo’n stortvloed van emoties naar boven gebracht, waardoor ik luid heb kunnen schreeuwen.... Ik was verbaasd van mezelf. Ik voel mijn kracht terug!
En dat heb ik allemaal aan jou te danken, lieve schat. En ik ben je daar zo ontzettend dankbaar voor.
En dan is er Nadia, je soulmate, lieve, lieve Nadia, die jou en ons zo goed heeft ondersteund. De stille kracht achter de sterke vrouw... Jullie zijn een schitterend duo!
Lieve Nadine, dit traject was voor mij top! De manier waarop jij vloeiend jouw inhoud kon aanpassen aan de behoeftes van de groep vind ik bijzonder.
Ik kijk uit naar ofwel een vervolgweekend, ofwel naar jouw (nieuw) 2-jaarlijks traject in ‘wording’…
Ik ben alvast kandidaat want dit is ‘work in progress’ waar ik verder mee aan de slag wil!
Dankjewel, dankjewel, dankjewel!
En... als ik hiermee vrouwen kan inspireren, om deze Hartsgedragen vrouwenweekenden ook aan te gaan, en te mogen ervaren, heel graag!

Gewoon doen lieve Vrouwen! Doen!
Hartsgroetjes van Francine

Sigrid

Lieve Nadine,
'De Volheid van de Vrouw'... Wat een prachtig traject was dit, ik heb er enorm van genoten, enorm van geleerd. Geleerd van jou, Nadine, en van de andere vrouwen!
Ik bewonder enorm het professionalisme en de zachtheid waarmee je dit traject begeleid hebt, langzaam opbouwend, steeds luisterend naar wat er leefde in de groep, daarbij op een bijzonder sterke manier conflicten tussen enkele vrouwen opvangende... proficiat!
Je moet het ook maar doen: vrouwen ertoe brengen zich volledig, letterlijk en figuurlijk, bloot te geven, met zichzelf in contact te komen, niet voor iedereen even evident.
Ik bewonder je enorm voor hoe je dit aangepakt hebt.
Een boeiende reis was het!!!
Ik kijk er naar uit jullie terug te zien.
Veel succes nog met je mooie 'op stapel staande' projecten, naar groei van je praktijk!
Je zal dit ongetwijfeld fantastisch doen, ik duim alvast!
Liefs en tot binnenkort,
Sigrid

Elsie

Ik groet de ' Volheid van de Vrouw” in mezelf en alle andere vrouwen van het traject! Wat een heerlijke vrouwelijke zachte bedding om in thuis te komen, thuis te komen bij mezelf...
Lieve Nadine en Nadia, jullie hebben ons zo liefdevol en integer begeleid bij deze reis, een warme schoot waar we met z'n allen in gedragen werden.
Er was aandacht en ruimte om kwetsbaar te mogen zijn, om vreugdevol te mogen zijn, om te swingen, om op verkenning te gaan in ons lichaam, om samen de stilte te ervaren... Na ieder weekend stapte ik buiten in de meest vrouwelijke vorm van mezelf, ik koester gevoelens van geborgenheid en blijf ze mee dragen in mijn Hart!
Ik voel zo'n grote dankbaarheid om deel te mogen uitmaken van deze bijzondere groep van vrouwen, fantastische weekends vrouwen om op terug te blikken!!! Het was voor mij telkens uitkijken naar het volgende weekend, ervaren op mijn eigen tempo, op mijn eigen manier... alles kon...! Nieuwsgierig welke deurtjes zich in de wondere vrouwelijke wereld nog verder zouden openen. Dankbaar voor jullie begeleiding Nadine en Nadia.

Jullie integere en respectvolle aanpak, creatieve insteek en liefdevol 'Zijn', het was een fantastische reis voor mij, eentje om nooit te vergeten... Ik dein nog iedere dag op de golven van de Volheid van de Vrouw!!!!! Wooouuuw!!!! Dankbaar voor iedere aanwezige vrouw, om jullie te mogen zien in jullie meest kwetsbare 'vormen'...
We zijn tenslotte allemaal perfect met onze imperfecties, ook dát heb ik NU geleerd...!
Namasté,
Elsie

Bea

Lieve vrouwe Nadine,

De Volheid van de Vrouw' was een schitterende reeks Nadine, allicht zullen er gaandeweg nog inzichten komen! Het was moeilijk voor me om de stap te zetten, en tóch was het telkens weer een beetje thuiskomen. Voor mij waren de weekends één process, met elke keer weer vertrouwen krijgen en vertrouwen geven. Dit kon énkel door de oprechtheid, de integerheid, de zachtheid en de speelsheid van éénieder in de groep. Tegelijk bleef het een gigantische stap voor me naar durven loslaten, durven voelen en... durven geven! Met deze reeks werd bij mij 'iets heel oud' hersteld, waarbij kennis en ervaring uit het oer-oude mij werd doorgegeven. Het oer-oude: wat voor mij zowel met de Ziel als met het lichaam te maken heeft, het menselijke! Een grote stap, waarbij één en ander bij me heeft gerommeld vanbinnen. Het water moet door vele laagjes vooraleer het helder en zuiver is... Dankbaar dat ik kon deelnemen Nadine, dat ik even vrouw kon zijn in een vrouwenwereld met een vrouwen-ritme en -tijd... Blij om wat je in de wereld hebt ge(her-)steld, wens ik jou nu wat zonne- en vrije tijd voor de komende maanden...
We zien elkaar terug... "
Liefs,
Bea

Marijke

Hey Nadine, ik mailde onlangs met Saïda Désilets (auteur van het boek 'De Sensuele Vrouw'). Begin deze week kreeg ik antwoord van haar... ze verwijst ook naar jou:

'...please give your teachter Nadine my regards, it sounds like she's doing great work!
Lieve Nadine, dank je om mij de hemel op aarde te tonen. Het mooiste geschenk dat ik kon krijgen was/ben IK-zelf! We zien elkaar gauw terug, ben ik blij om...

Heel veel liefs intussen...

Marijke